Logo Klimaatadaptatie Groningen

Nobellaureaten ceremonie

Martinikerk Groningen
Download naar agenda

Nobellaureaten ceremonie

Tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen, op vrijdag 22 januari, bezoeken Nobelprijswinnaars uit verschillende categorieën, zoals Vrede en Economie, Groningen om (online) hun visie te geven op de noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering en hoe dat te doen.

Ze behandelen thematieken en vragen als: de invloed van toenemende droogte op migratie en vrede, hoe verhouden kosten van klimaatinvesteringen zich tot de opbrengsten ervan, en wat betekent klimaatverandering voor de manier waarop we leven, ons gedrag? Nobel Laureaten schetsen zo het probleem en geven oplossingsrichtingen.

Dit event heeft de voertaal Engels.