Logo Klimaatadaptatie Groningen

Proefcollege en Q&A ‘Klimaatadaptatie voor professionals’

Live stream
Download naar agenda

Kim Bode

Proefcollege en Q&A ‘Klimaatadaptatie voor professionals’

Wanneer: Woensdag 20 Januari, 16:00 - 17:00 uur (CET)
Waar: Gratis online te volgen en ga dan naar virtueel Mainstage\ Grote Markt
Werkwijze online: om goed voorbereid te zijn, klik hier voor de online instructies
Toegang: gratis, maar geef je vooraf hier op
Tip: kom 15 minuten voor het programma begint online, dan weet je waar je heen moet gaan en wat je moet doen.

Introductie klimaatadaptatie en onze uitdagingen

Floris Boogaard geeft een proefcollege op het thema klimaatadaptatie. Het klimaat verandert met als gevolg o.a. droogte, hittestress en wateroverlast. Het is van het grootste belang dat Nederland zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat. ‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen is het ‘nieuwe normaal’ (Deltaprogramma 2020). De ambitie is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. In het Deltaprogramma 2020 zijn concrete maatregelen opgenomen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Klimaatadaptatie is een veel gebruikte term als het gaat om maatregelen rondom klimaatverandering.

Het proefcollege is een voorproefje van de training Klimaatadaptatie georganiseerd in het voorjaar 2021 door HanzePro (Hanzehogeschool Groningen). Dit is een training voor betrokken professionals in de duurzaamheid. In deze training staat onder andere de volgende vragen centraal: Wat is het verschil met andere thema’s in duurzaamheid als klimaatmitigatie? Hoe krijgen we adaptatiemaatregelen mee in onze verduurzamingsopgave? Voor welke concrete maatregel kan gekozen worden op een specifieke locatie? Hoe kun je deze kosteneffectief ontwerpen, aanleggen en beheren? Hoe functioneren ze na 20 jaar? En ook, wat betekent dit voor de organisatie waarin jij werkt? Wat is er voor nodig om klimaatadaptatie in de breedte van de gehele organisatie (en samenwerkingspartners) op de agenda te plaatsen.

Op 20 januari van 16.00 tot 17.00 uur kunt u het proefcollege volgen en is daaropvolgend gelegenheid vragen te stellen tijdens de Q&A. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen aan Floris Boogaard en Kim Bode over klimaatadaptatie en/of de training.

HanzePro

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. De maatschappij en jouw werkveld veranderen voortdurend. Wil jij als professional flexibel blijven, voortdurend mee ontwikkelen met een veranderende vraag én impact hebben op de wereld om je heen? HanzePro, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, ondersteunt je om de kennis, vaardigheden, talenten en competenties te ontwikkelen die voor jouw werk en carrière belangrijk zijn. Met flexibele opleidingen die goed te combineren zijn met privé en werk.