Logo Klimaatadaptatie Groningen

Stadsgesprek ontwerpen aan het stadsklimaat

Live stream
Download naar agenda

Stadsdebat ontwerpen aan het stadsklimaat - Foto Henk Tammens

Stadsgesprek ontwerpen aan het stadsklimaat

Wanneer: Donderdag 21 januari, 13:30 - 15:00 (CET)
Waar: gratis online | Livestream locatie Main stage / Grote Markt (in de online eventportal)
Werkwijze online: om goed voorbereid te zijn, klik hier voor de online instructies.
Toegang: gratis, geen opgave vooraf nodig
Tip: kom 15 minuten voor het programma begint online, dan weet je waar je heen moet gaan en wat je moet doen.

Gesprek over klimaatadaptatie in stad Groningen, met (prijswinnend) watergezant Henk Ovink

De stad Groningen organiseert samen met architectuurcentrum GRAS een stadsdebat over de klimaatadaptieve stad. Steden komen door klimaatverandering steeds meer onder druk te staan. Hitte, droogte en wateroverlast leiden nu al tot problemen in steden en met klimaatverandering en toenemende verstedelijking wordt dat alleen maar erger.

Klimaatadaptatie vraagt om anders nadenken over de openbare ruimte. In de manifestatie Sponsland zijn internationale landschapsarchitecten met die uitdaging aan de slag gegaan. De resultaten van hun werk vormen input voor dit stadsdebat. Een debat dat gaat over de rol van het ontwerp, de opschaalbaarheid van stedelijke adaptatie-oplossingen wereldwijd en de vertaalslag van ontwerp naar implementatie.

Keynotespreker is Henk Ovink. Hij is samen met zijn team verantwoordelijk voor het programma Water as Leverage. Dit programma won de Dutch Design Award in de categorie Commissioning. Steden worden wereldwijd hard geraakt door verstedelijking en klimaatverandering. In het programma water as leverage for resilient cities Asia wordt water niet als bedreiging, maar juist als kans gezien. Water als katalysator voor duurzame gebiedsontwikkeling. Het juryrapport van de Dutch Design Week roemt de watergezant en zijn team voor de benadering van wereldproblematiek als kans in plaats van bedreiging. Ook is er veel waardering voor de concrete actiegerichtheid van het programma en een manier van werken die opschaalbaar is anderzijds. “Daar spreekt een onuitgesproken vertrouwen in ontwerpkracht uit”, aldus het juryrapport.

Henk Ovink gaat o.a. in debat met Peter Veenstra, medeoprichter en partner van LOLA landscape architects en een van de curatoren van de manifestatie Sponsland en Nathalie de Vries, founding partner van MVRDV en vanaf 1 januari 2021 de stadsbouwmeester van Groningen.

Timetable

13.30    Welkom door dagvoorzitter Bart Stoffels

13.35    Key note door Henk Ovink

14.05    Debat aan de hand van 3 onderwerpen:

              - de rol van het ontwerp

              - opschalen van oplossingen

              - de stap van ontwerp naar implementatie

15.00    Sluiting

Partners

Platform GRAS

Spreker informatie

Achtergrond informatie