Logo Klimaatadaptatie Groningen

Tentoonstelling Sponsland

Online

Tentoonstelling Sponsland: a journey into Future Landscapes

Wat: Tentoonstelling Sponsland: a journey into Future Landscapes
Wanneer: dinsdag 19 t/m zondag 24 januari 2021
Tijd:
16.45 uur
Waar: Gratis online (virtuele tentoonstelling) op de virtuele Grote Markt
Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in Groningen, klimaat en klimaatadaptatie
Toegang:
Gratis, geen opgave vooraf nodig
Werkwijze online: om goed voorbereid te zijn, klik hier voor de online instructies


Let op! De fysieke tentoonstelling wordt op een later moment in 2021 gepresenteerd

Tentoonstelling Sponsland: a journey into Future Landscapes

Het Groningse landschap is een bijzonder landschap: rijk en oud. In dit oudste culturele landschap van West-Europa zijn talloze veranderingen te verwachten. Veel heeft te maken met ons veranderende klimaat. Zomers worden droger en heter, de winters worden natter, het zeespiegelniveau stijgt en bodemdaling  en  verzilting vinden plaats.

Niets doen is geen optie. We moeten aan de slag. Maar hoe ontwerp je een veranderd klimaat? En welke oplossingen passen in dit eeuwenoude landschap? 

Negen landschapsarchitecten uit binnen- en buitenland gingen de uitdaging aan. Ze studeerden op een even groot aantal opgaven. Deze bevinden zich alle in een spreekwoordelijke (dikke) taartpunt tussen Schiermonnikoog en Zuidlaren. Grofweg gaat het om het stroomdal van de Drentse Aa en de Hunze: de rivieren die Groningen voor een belangrijk deel hebben gevormd. 

In deze taartpunt komen we zo ongeveer alle landschapstypen tegen die we ook elders in de Waddenregio kunnen aantreffen: van kleigronden en veenafgravingen tot het zand van de Hondsrug. Juist dit maakt de uitsnede zo bijzonder. Hier kunnen we heel veel relevante opgaven manifest maken en van een oplossing of ten minste een inspirerende denkrichting voorzien. En daarvan kunnen niet alleen andere plekken langs de Nederlandse, Duitse en Deense waddenkust profiteren. Ook voor andere delta’s in de wereld kan het van grote waarde zijn.

De resultaten zijn te vinden in de tentoonstelling Sponsland. De tentoonstelling neemt je mee op reis door een toekomstig Groningen en tonen een landschap waarin natuur en cultuur in balans zijn. Groener, rijker en (nog) aantrekkelijker.

** De officiële opening (op uitnodiging) vindt plaats op dinsdag 19 januari door gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Glimina Chakor.

Meer informatie

Initiatief: gemeente Groningen, provincie Groningen i.s.m. GRAS
Curatoren: Peter Veenstra, Yttje Feddes 
Deelnemende ontwerpers: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, MORE landscape i.s.m. VE-R, Flux landscape architecture, LAMA landscape architects, Agence Ter, Hanzehogeschool, Tredje Natur, West 8 Urban Design & Landscape Architecture, LIST.
Partners en casushouders: gebiedscoöperatie Westerkwartier, gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen, Het Groninger Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, Programma naar een rijke Waddenzee, gemeente Het Hogeland, gemeente Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslan, Vitens, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, gemeente Groningen, provincie Groningen
Ontwerp en realisatie: Studio de Ronners, Lambert Kamps Art & Design

Meer informatie over Ontwerpmanifestatie Act & Adapt

Sprekers in dit event