Logo Klimaatadaptatie Groningen

Uitreiking Climate Adaptation Award - RUG/Campus Fryslân

Climate Adaptation Award

RUG/Campus Fryslân organiseert een Climate Adaptation Award

Het klimaat verandert en we kunnen de temperatuurstijging onvoldoende voorkomen. We kunnen ons wel aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Wat is jouw beeld van de samenleving in een klimaatbestendig Nederland in 2100 en wat betekent dit voor de ruimtelijke, economische en sociale inrichting? Heb jij hier goede ideeën over? Doe dan mee met de Citizen Climate Adaptation Award 2021. Je kunt individueel meedoen of met een groep van maximaal 4 personen.

Wat moet je doen?

Download de opdracht van de leeftijdscategorie waaronder je valt. Schrijf een voorstel, maak een filmpje, bouw een maquette of uit jezelf op een andere creatieve manier en stuur je inzending voor 10 december 2020 naar bestuurssecretariaatcampusfryslan@rug.nl. Past het niet in de digitale brievenbus, stuur je inzending dan op naar RUG/Campus Fryslân , Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden of breng het langs.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats op zaterdag 23 januari 2021 in Leeuwarden. Tijdens deze dag zijn er meerdere activiteiten in het kader van de internationale klimaattop voor klimaatadaptatie, waaronder een bezoek van Ban Ki-Moon aan RUG/Campus Fryslân.

Wat kun je winnen?

In de categorie 15 tm 18 jaar:

  • Eerste prijs: 500 euro

  • Tweede prijs: 250 euro

  • Derde prijs: 100 euro

In de categorie 19 tm 24 jaar:

  • Eerste prijs: 1000 euro

  • Tweede prijs: 500 euro

  • Derde prijs: 250 euro

Citizen Adaptation Award

De Citizen Climate Adaptation Award, ter ere van het werk van dijkgraaf Paul van Erkelens, mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslân en RUG/Campus Fryslân, is een burgerwetenschapsprijs die vanaf 2020 eens per 2 jaar wordt uitgereikt aan een inwoners van Nederland in de leeftijd 15-24 jaar die zich onderscheiden in het aandragen van praktijkmaatregelen voor klimaataanpassing. Het doel van deze Citizen Climate Adaptation Award is bewustzijn creëren rond het thema klimaatadaptatie en jongeren aanmoedigen om oplossingen te onderzoeken.

Downloaden promotiemateriaal

Uiteraard is het van harte toegestaan informatie over de Citizen Climate Adaptation Award te delen binnen je organisatie of netwerk.