Logo Klimaatadaptatie Groningen

Verdieping

Klimaatverandering brengt veel onzekerheden met zich mee. Hoe ziet onze toekomst eruit? Zijn we wel in staat ons weerbaar te maken voor alle veranderingen die op stapel staan? Of kunnen we het tij nog keren en de klimaatverandering beperken ofwel afweren? Vragen die ons bezighouden en waarvan de antwoorden niet altijd gemakkelijk zijn. Wat we wel weten: het vraagt van ons allemaal, op een bepaalde manier, aanpassingsvermogen.

Duik in verdiepende informatie over klimaatadaptatie, -mitigatie en -verandering. Inhoudelijke verhalen voor degene die nét wat meer wil weten.

Verdieping