Logo Klimaatadaptatie Groningen

Bijna 2000 Groningers melden zich voor Vergroen Heel Groningen

Illustratie Rueben Millenaar

Groningers uit de hele provincie konden zich tot en met 22 november melden om via een verloting kans te maken op verschillende gratis vergroeningsmaatregelen. Aan deze oproep werd duidelijk gehoor gegeven: bijna 2000 Groningers meldden zich online om kans te maken op groen! De prijzen worden uitgedeeld tijdens de Vergroen Heel Groningen actie in de maanden november, december en januari.

Inwoners, ondernemers, scholen en zorginstellingen uit alle 12 gemeenten schreven zich actief in voor de actie. Zo was er voor inwoners een boomspiegeltuin, regenton, bloembollenpakket, borderpakket en een groendak te winnen. Onder ondernemers werd er een geveltuin of klimaatboom verloot en voor scholen een zaadbommenpakket en Tuiny Forrest. Zorginstellingen konden zich melden als ze kans wilden maken op drie klimaatbomen.

Onder inwoners was duidelijk een voorkeur voor de regentonnen (35%), evenals het groene dak (24%). Ondernemers liepen vooral warm voor een klimaatboom (52%), maar ook de geveltuinen bleven populair (48%). Zowel het zaadbommenpakket als de Tuiny Forrest bleken een schot in de roos voor scholen: beide werden bijna even vaak aangevraagd.

De verloting
Gelukkig kunnen we per gemeente heel wat mensen blij maken, maar door de enorme belangstelling moeten we helaas ook mensen teleurstellen. De prijzen kunnen immers per gemeente maar één keer weggegeven worden!

De verloting van de winnaars vindt deze week plaats. Voor alle winnaars: we nemen zo snel als mogelijk contact met je op om een afspraak te maken om langs te komen. Voor de verliezers: treur niet! Je kunt ook je eigen omgeving klimaatadaptief inrichten zonder ons. Maak bijvoorbeeld een lokale kweker blij met een groen-aankoop! Support your locals…

Samenwerking
De Vergroen Heel Groningen actie wordt georganiseerd in samenwerking met Terra Winsum. Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. De opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.

Waarom geven wij gratis groen weg?
We komen letterlijk het groen brengen, om mensen meer bewust te maken van alle mogelijkheden die er in je eigen omgeving zijn om je aan te passen aan het veranderende klimaat. Dit laatste noemen we klimaatadaptatie. Belangrijk is dat we met elkaar leren hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Aanpassen is nodig, omdat gevolgen als wateroverlast, hitte en droogte merkbare invloed hebben op onze omgeving.