Logo Klimaatadaptatie Groningen

Groningen wereldtoneel voor klimaatadaptieve oplossingen

Groningen wereldtoneel voor klimaatadaptieve oplossingen

Negen (inter)nationale ontwerpteams hebben woensdag 2 september de spreekwoordelijke laarzen aangetrokken en bezochten stad Groningen en het Groninger land. Ze nemen allen deel aan de Ontwerpmanifestatie die eind januari 2021 uitmondt in een tentoonstelling tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen. Ze bedenken klimaatadaptieve oplossingen voor het oudste cultuurlandschap van West-Europa die nieuw perspectief gaan geven aan iedereen die in Groningen woont, werkt of onderneemt. Aan de oplossingen die worden bedacht kunnen niet alleen plekken langs de Nederlandse, Duitse en Deense waddenkust profiteren, ook voor andere delta’s in de wereld kan het van grote waarde zijn.

Groningen een uitgelezen plek om op zoek te gaan naar oplossingen
Juist in Groningen staan gigantische veranderingen op stapel. Het zeewater stijgt, het grondwater daalt en de aarde beeft. Daarnaast heeft het Groninger land te maken verzilting, veenoxidatie en inklinking. Ook legt de benodigde energietransitie met wind- en zonneparken een claim op het landschap. Daarnaast staat ook het erfgoed als gevolg van de aardbevingen onder druk. De samenkomst van al die opgaven maakt Groningen tot een uitgelezen plek om op zoek te gaan naar oplossingen. Oplossingen die recht doen aan het eeuwenoude cultuurlandschap en die nieuw perspectief gaan geven aan Groningen.

Alle landschapstypen zijn vertegenwoordigd
De opgaven bevinden zich allen grofweg in het stroomdal van de Drentse Aa en de Hunze. De rivieren die Groningen voor een belangrijk deel hebben gevormd. In deze taartpunt zijn alle landschapstypen vertegenwoordigd die ook elders in de Waddenregio voorkomen. Van kleigronden en veenafgravingen tot het zand van de Hondsrug. Er wordt gewerkt aan vijf locaties in het stedelijk gebied en vier locaties in het landelijk gebied in Groningen. De locaties in het stedelijk gebied zijn: Binnenstad & Minervaplein, Hereweg, Damsterdiep & Driebond, Suikeras & Aweg en de Reitdiep-As. De locaties in het landelijke gebied zijn het Reitdiep (de voormalige zeearm), Schiermonnikoog (eiland), het Hoge land langs de Waddenzee (verschuivende grens) en Drents Plateau / de stad. Bij de ontwerpmanifestatie zijn vijf ontwerpbureaus uit Nederland betrokken, een bureau uit België, twee bureaus uit Frankrijk en een bureau uit Denemarken.

Toon lef in jullie ontwerpen. Het is aan onze generatie om met gewaagde oplossingen te komen. Dit kunnen we niet vooruitschuiven naar een volgende generatie. - Nienke Homan

Eerste bevindingen van de ontwerpbureaus
“Toon lef in jullie ontwerpen. Het is aan onze generatie om met gewaagde oplossingen te komen. Dit kunnen we niet vooruitschuiven naar een volgende generatie”, met die woorden opende gedeputeerde van de provincie Groningen Nienke Homan de laatste dag van het werkbezoek. Met deze woorden sloot ze aan bij de oproep van wethouder van gemeente Groningen Glimina Chakor. “Het klimaat verandert in een hoog tempo, we kunnen niet wachten en moeten ons nu voorbereiden om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te garanderen”.

Donderdag 3 september presenteerden de ontwerpbureaus hun eerste bevindingen. Ze schetsten de eerste ideeën vanuit de gesprekken en veldbezoeken die ze de dagen ervoor hadden gedaan. Sommige nog ruw en onderzoekend, maar zeker gewaagd. Water blijkt de rode draad te zijn in de gehele ontwerpmanifestatie. De bureaus kijken allemaal 100 jaar vooruit en de wateropgave die ze dan schetsen is flink.

Enkele van de volgende vragen dringen zich op: hoe zorgen we ook in de toekomst voor voldoende drinkwater voor de stad Groningen? Hoe vergroten we de zoetwaterlens die nodig is om verzilting tegen te gaan? Hoe houden we het watersysteem op de Waddeneilanden zelfvoorzienend? Hoe beschermen we de kust tegen zeespiegelstijging? Hoe voorkomen we verdroging in de veengebieden en hoe kunnen we het water beter vasthouden in straten en pleinen om wateroverlast en droogte te voorkomen?

Oplossingen gingen van het herstellen van de dynamiek van de Wadden tot het realiseren van een waterbatterij ten zuiden van Groningen om Groningen van zoet water en drinkwater te voorzien. Bijvoorbeeld ook een totaal andere visie op verkeer, waardoor je straten veel groener (en waterbergend) kunt inrichten.

Dit zijn de eerste bevindingen. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan het verder maken van plannen, zodat deze gepresenteerd kunnen worden aan de wereld tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen in januari 2021. De Ontwerpmanifesatie is een aanzet. Daarna zullen de opbrengsten moeten doorwerken richting de praktijk. Concreet beleid en vooral concrete projecten waarmee Groningen een nieuwe betekenisvolle laag kan toevoegen aan het eeuwenoude landschap. Een laag die klimaatbestendig is en voor nieuw perspectief gaat zorgen.