Logo Klimaatadaptatie Groningen

Ontwerpers aan zet bij klimaatadaptatie

Yttje Feddes

Ontwerpers aan zet bij klimaatadaptatie

“Klimaatverandering is de grootste drijver van ruimtelijke veranderingen. Ontwerpers kunnen een belangrijke bijdrage leveren om dat zo goed mogelijk te doen. Zij voelen zich verantwoordelijk om met oplossingen te komen die ook de schoonheid van stad en land waarborgen”. Met die woorden overhandigden de curatoren Yttje Feddes en Peter Veenstra het Sponsland ontwerpmanifest aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Samen met Watergezant Henk Ovink en IABR directeur George Brugmans tekenden zij dit manifest.

Het afgelopen half jaar was Groningen het toneel van een ontwerpmanifestatie die volledig in het teken stond van klimaatverandering. Negen nationale en internationale ontwerpbureaus verdiepten zich in de klimaat-opgaven in de regio en kwamen met oplossingen om water beter vast te houden en inwoners te wapenen tegen zeespiegelstijging, hitte en droogte. De bevindingen, gepresenteerd tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen, zijn niet alleen voor Groningen relevant, maar ook voor kwetsbare regio’s die door het veranderende klimaat onder druk komen te staan. De lessen uit de 9 Groningse ontwerpen zijn generiek gemaakt om ontwerpers wereldwijd te inspireren met klimaatadaptieve oplossingen. 

Virtuele overhandiging aan Minister Cora van Nieuwenhuizen

Ontwerpers spelen een belangrijke rol spelen bij het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Zij kijken verder dan naar sec technische oplossingen voor de effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte en hitte. Door oplossingen voor bijvoorbeeld wateroverlast en droogte te combineren met nieuwe vormen van kringlooplandbouw, meer biodiversiteit en een groene openbare ruimte ontstaat een mooiere en duurzame leefomgeving en een robuuste en duurzame economie.

Het Manifest bestaat uit 10 principes voor een klimaatbestendig ontwerp en wordt, naast de curatoren en de ontwerpbureaus, gesteund door Henk Ovink, Watergezant van Nederland en George Brugmans, bestuurder-directeur van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.

De Minister heeft het manifest met veel enthousiasme en waardering ontvangen. “Dit klinkt als music in my ears”. De Minister zal het manifest internationaal onder de aandacht brengen tijdens de Climate Adaptation Summit op 25 en 26 januari.

Zie ook:
www.klimaatadaptatiegroningen.nl
www.sponsland.nl
www.cas2021.nl


>ENGLISH VERSION OF THIS ARTICLE<