Logo Klimaatadaptatie Groningen

Tuiny Forest bij jouw kerk

Tuiny Forest bij jouw kerk

Geef je nu op voor een klein inheems bos op tuinformaat op het terrein van jouw kerk! Een Tuiny Forest van 6 m2 komt met een pakket van sterke inheemse bomen, struiken en kruiden, een handleiding en alle hulp die je nodig hebt om het kerkterrein wat groener te maken. Een Tuiny Forest is mooi, goed voor insecten en afwatering, en verbindt jouw kerk met de buurt. Zo kun je direct zorgen voor een klein stukje schepping. Klimaatadaptatie Groningen stelt deze herfst vijf Tuiny Forests beschikbaar, die worden verloot onder kerken die zich aanmelden. Iedere kerk krijgt sowieso een perenboom cadeau.

Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp: het gaat de hele wereld aan, maar komt ook dicht bij huis. Overheden, bedrijven en individuen werken hard om het tij te keren en om onze wereld aan te passen aan de onvermijdelijk veranderende omstandigheden. Dat laatste heet ‘klimaatadaptatie’.

Kerken groener

In het najaar van 2020 staat Groningen in het teken van klimaatadaptatie met een programma vol klimaatactiviteiten. De oecumenische denktank Groen Geloven Groningen vindt dat de kerken daarin niet achter moeten blijven. Christelijke tradities en gemeenschappen hebben heel veel te bieden. Juist de kerken mogen aandacht hebben voor de zorg voor de schepping én de medemens. Daarin kunnen ze het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door de eigen kerken een beetje groener te maken. Dat kan heel letterlijk met een Tuiny Forest.

Aanmelden

De Tuiny Forests zijn eenvoudig in onderhoud, dus bijvoorbeeld ook geschikt om met de kinderkerk of buurtgenoten te onderhouden. Wil je met jouw kerk in aanmerking komen voor een Tuiny Forest? Stuur dan voor 15 november een mailtje naar groengelovengroningen@gmail.com onder vermelding van ‘Tuiny Forest’.

We verloten op 26 november vijf Tuiny Forests onder de aanmeldingen en iedere kerk die zich aanmeldt, krijgt een perenboom cadeau!