Skip to content Skip to footer

Klimaatadaptatie
en de urgentie

Klimaatadaptatie is het nemen van maatregelen om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Veranderingen die we nu al merken zijn zeespiegelstijging en verzilting, meer pieken in wateroverlast door hoosbuien, meer hete dagen en hittestress. Deze effecten hebben grote gevolgen voor het leven van zowel mens als dier. Het is belangrijk hierop actie te ondernemen. Door nu maatregelen te nemen beperk je hoge kosten en (economische) schade in de toekomst.
Met de stijging van 1 graad zien we al dat veel landen, zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, worstelen met de gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat als we doorgaan met “business as usual”, we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering en dat bevolkte gebieden moeten voorkomen dat overstromingen, hittestress of ecologische gevaren optreden. Dit betekent dat we snel moeten handelen om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

UITDAGINGEN

De grootste uitdagingen doen zich voor in reeds kwetsbare landen. Oplossingen voor klimaatadaptatie moeten niet alleen technisch haalbaar zijn, maar ook economisch en maatschappelijk aanvaardbaar onder verschillende omstandigheden. In dit perspectief is er nog steeds behoefte aan kennis en ervaring over haalbare oplossingen.

We moeten snel handelen om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

SCHADE

Klimaatverandering kan gepaard gaan met hoge kosten als wij ons niet aanpassen. Een bekend voorbeeld is de schade die ontstaat als gevolg van extreme wateroverlast. Ook nemen de zorgkosten toe die worden veroorzaakt door gezondheidsproblemen wanneer er sprake is van hittestress. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld ouderen. Daarnaast kan de verandering van klimaat leiden tot een veranderende biodiversiteit of landbouwproductie.

POSITIEVE OPLOSSINGEN

Er is veel energie onder mensen die actie willen ondernemen. Er komen veel initiatieven op gang om klimaatadaptieve oplossingen te ontwikkelen. Vooral jongeren over de hele wereld tonen energie die al heeft geleid tot een verscheidenheid aan initiatieven, acties en manifestaties. Daarnaast streven wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers naar meer kennis en oplossingen.

BESEF

Belangrijk is dat bij iedereen, van professional tot burger, het besef komt dat je zelf kan meewerken aan een klimaatbestendige omgeving. Al vele kleinschalige maatregelen maken een wereld van verschil.

Meer weten over initiatieven rondom klimaatadaptatie? Neem een kijkje bij het Global Center on Adaptation.


Voor meer verdieping, lees het Adapt Now rapport van Global Commission on Adaptation.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van al het nieuws en de ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie in Groningen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!