Logo Klimaatadaptatie Groningen

De Bond van Doorpakkers

Klimaatadaptatie; een containerbegrip dat alle disciplines overstijgt. Waar begin je en waar houdt het op? Er is binnen dit thema een grote behoefte aan het leggen van verbindingen en dat betekent simpelweg mensen met elkaar in contact brengen. Want, als je elkaar niet vindt, blijven ideeën op de plank liggen.
En dat is précies wat de Bond van Doorpakkers doet!

Onder de noemer van de Bond van Doorpakkers komt regelmatig een groep mensen afkomstig uit bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar om het te hebben over klimaatadaptatie. Wat gaat er goed in de regio Groningen en wat kan nog beter? En bovenal: hoe bundelen we wat kan en benutten we het potentieel van de denkkracht die aanwezig is in deze regio?


Initiatiefnemer van deze bijeenkomsten is Nanko Brattinga, vanuit zijn rol als kennis- en innovatiemakelaar klimaatadaptatie in Groningen. “Thema’s als hittestress, verzilting en wateroverlast zijn bijzonder relevant in onze regio. Er wordt al veel gedaan om oplossingen te implementeren maar er is nog winst te behalen. Mensen die elkaar niet automatisch vinden, zullen toch echt moeten samenwerken. Je moet het onbekende opzoeken, dat is best spannend.” aldus Nanko Brattinga.

Nanko Brattinga en de Bond van Doorpakkers in de Energy Barn.
Wat zijn kansen op het snijvlak van Energietransitie en Klimaatadaptatie?

Concrete acties

Niet alleen de problemen door klimaatverandering stapelen zich op, de oplossingen gelukkig ook. Door verbindingen te leggen, mensen simpelweg met elkaar in contact te brengen, kunnen die oplossingen tot uitvoer komen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Plantenbaksteen. Tijdens een van de bijeenkomsten was er een ondernemer aanwezig die een ‘groene muur’ heeft ontwikkeld en aansluiting zocht bij partijen die konden ondersteunen bij de doorontwikkeling. Inmiddels is de ondernemer in gesprek met een producent en heeft een aantal Groninger bedrijven aangeboden om de eerste meters groene muur aan te schaffen!

We doen het samen en gaan aan de slag! Sluit je ook aan!

Meedoen? Bedrijven en overige geïnteresseerden in deelname aan volgende bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Nanko Brattinga.

Je moet het onbekende opzoeken!