Logo Klimaatadaptatie Groningen

Blijf
op de hoogte

Nieuws over alles wat er speelt rondom klimaatadaptatie in Groningen.

Online festival Klimaatadaptatieweek versterkt Groningen als internationale kennis- en oplossingenhub voor klimaatadaptatie

Tussen dinsdag 19 en maandag 25 januari bezochten meer dan 5.000 bezoekers het online festival Klimaatadaptatie-week Groningen. Centraal stond het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. Online konden bezoekers actief meepraten. Daarnaast werden belangrijke internationale klimaatrapporten gepresenteerd en is de week het startpunt van een meerjarenbeleid rondom klimaatadaptatie, als nieuw centraal speerpunt van Groningen.

Actieagenda noordelijke jongeren zet lokale klimaatadaptatie op scherp

Jongeren uit het noorden roepen lokale overheden op om per direct aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. In een Regionale Actie Agenda zetten de jongeren, als ambassadeurs van Youth for Climate Adaptation Groningen, de urgentie van hun oproep uiteen en geven zij adviezen aan gemeenten, provincies en waterschappen. Afgelopen donderdag presenteerden zij het eerste exemplaar aan een afvaardiging van lokale overheden tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen. Daarmee is het Noorden de eerste regio met een actieagenda over klimaatadaptatie geschreven door de lokale jeugd.

Ontwerpers aan zet bij klimaatadaptatie

“Klimaatverandering is de grootste drijver van ruimtelijke veranderingen. Ontwerpers kunnen een belangrijke bijdrage leveren om dat zo goed mogelijk te doen. Zij voelen zich verantwoordelijk om met oplossingen te komen die ook de schoonheid van stad en land waarborgen”. Met die woorden overhandigden de curatoren Yttje Feddes en Peter Veenstra het Sponsland ontwerpmanifest aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Samen met Watergezant Henk Ovink en IABR directeur George Brugmans tekenden zij dit manifest.

Groningen deelt inspiratie, kennis en oplossingen over klimaatadaptatie in een week vol virtuele internationale events

Groningen deelt inspiratie, kennis en oplossingen over klimaatadaptatie in een week vol virtuele internationale events

Hoe we ons kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering staat centraal tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021. Een gratis (online) interactief festival in aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS 2021) op maandag 25 en dinsdag 26 januari, waar wereldleiders zich online verenigen om te praten over concrete wereldwijde acties rond klimaatadaptatie.

Internationaal voetballer Arjen Robben onderstreept belang van klimaatadaptatie

Internationaal voetballer Arjen Robben neemt deel aan de (inter)nationale Klimaatadaptatieweek Groningen van dinsdag 19 januari t/m maandag 25 januari. In een promovideo geeft hij aan waarom hij klimaatadaptatie belangrijk vindt.

Daarnaast neemt hij deel aan het ‘Global Youth Action event’ op vrijdag 22 januari van 14.15 – 15.15 uur. Dit doet hij samen met Ban Ki-moon, voormalig voorzitter van de Verenigde Naties en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Dit event is gratis en online te volgen via klimaatadaptatiegroningen.nl

Jongeren van over de hele wereld komen 22 januari online samen in Groningen om te praten over ons klimaat

Jongeren van over de hele wereld komen 22 januari online samen in Groningen om te praten over ons klimaat en DJ Sam Feldt verzorgt de klimaatafterparty!

Op vrijdag 22 januari staat de Klimaatadaptatieweek Groningen (19 t/m 25 januari) in het teken van jongeren. Zowel op de vrijdagmiddag als -avond vindt er een online jongerenprogramma plaats met de Youth for Climate Adaptation Conference en de Open University on Climate Adaptation. Met als knallende afsluiter om 20.00 uur de online Green Houseparty met DJ Sam Feldt.