Logo Klimaatadaptatie Groningen

Ons verhaal

Klimaatadaptatie Groningen zet een klimaatadaptieve beweging in gang. Bewegen betekent van plaats veranderen, niet stilstaan. Dit willen wij uitdragen: beweging in hoofd, hart en handen. Concreet houdt dit in dat we bewustwording scheppen rondom klimaatadaptatie, besef creëren dat aanpassing nodig is en vervolgens jongeren, inwoners, (kennis)instellingen, bedrijven, gemeenten en provincies stimuleren om deze overtuiging in de praktijk te brengen door actief klimaatadaptief te handelen.

Kortom, we stimuleren verandering en beweging om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een veilig, gezond en gelukkig leven te leiden.

Klimaatadaptatie Groningen
Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader werd er van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en werden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

Climate Adaptation Summit 2021
Het jaar 2020 is internationaal het jaar van actie voor klimaatadaptatie. Op 25 januari 2021 kwamen tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) wereldleiders digitaal bij elkaar om zich te verbinden aan concrete acties rondom klimaatadaptatie.

Als vestigingsplaatsen van het Global Center on Adaptation organiseerden zowel Groningen als Rotterdam in aanloop naar de Climate Adaptation Summit verschillende activiteiten waaronder een klimaatadaptatieweek, van 19 t/m 25 januari 2021.

Partners