Logo Klimaatadaptatie Groningen

Klimaatadaptatie en de urgentie

Klimaatadaptatie is het nemen van maatregelen om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Het betekent letterlijk: aanpassen aan het veranderende klimaat.

Veranderingen die we nu al merken zijn toegenomen hitte, droogte en meer pieken in wateroverlast door hoosbuien. Deze effecten hebben grote gevolgen voor het leven van zowel mens als dier. Het is belangrijk hierop actie te ondernemen. Door nu maatregelen te nemen houden we onze eigen leefomgeving veilig, beperk je hoge kosten en (economische) schade in de toekomst.

Uitdagingen

Met de stijging van 1 graad zien we al dat veel landen, zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, worstelen met de gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat als we doorgaan met “business as usual”, we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering en dat bevolkte gebieden moeten voorkomen dat overstromingen, hittestress of ecologische gevaren optreden. Dit betekent dat we snel moeten handelen om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken.

De grootste uitdagingen doen zich voor in reeds kwetsbare landen

De grootste uitdagingen doen zich voor in reeds kwetsbare landen. Oplossingen voor klimaatadaptatie moeten niet alleen technisch haalbaar zijn, maar ook economisch en maatschappelijk aanvaardbaar onder verschillende omstandigheden. In dit perspectief is er nog steeds behoefte aan kennis en ervaring over haalbare oplossingen.

Schade

Klimaatverandering kan gepaard gaan met hoge kosten als wij ons niet aanpassen. Een bekend voorbeeld is de schade die ontstaat als gevolg van extreme wateroverlast. Ook nemen de zorgkosten toe die worden veroorzaakt door gezondheidsproblemen wanneer er sprake is van hittestress. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld ouderen. Daarnaast kan de verandering van klimaat leiden tot een veranderende biodiversiteit of landbouwproductie

Positieve oplossingen

Er is veel energie onder mensen die actie willen ondernemen. Er komen veel initiatieven op gang om klimaatadaptieve oplossingen te ontwikkelen.

Vooral jongeren over de hele wereld tonen energie

Vooral jongeren over de hele wereld tonen energie die al heeft geleid tot een verscheidenheid aan initiatieven, acties en manifestaties. Daarnaast streven wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers naar meer kennis en oplossingen.

Mitigatie versus adaptatie

We hebben mitigatie zeker nog niet opgegeven, maar we zijn de tijd voorbij dat we het één konden doen (mitigatie) en het andere konden laten (adaptatie). Het juiste antwoord wordt gegeven door het Klimaatakkoord van Parijs: we streven naar een ontwikkeling met lage emissies en sterkere bestendigheid tegen klimaatverandering. Het doel van ‘Parijs’ is dat de temperatuurstijging wereldwijd, gemiddeld, niet boven de 2 graden C uitkomt en het liefst beperken we de stijging tot 1.5 graad C. Dat zou een gigantisch (mitigatie)succes zijn, zeker gezien de huidige trend die richting 3 graden C opwarming gaat, maar zelfs dan nog zal het klimaat veranderen en is adaptatie nodig. Sterker, nu is dat al nodig, zoals we om ons heen zien, bij een gemiddelde, gemeten opwarming van 1 graad C op aarde.

Met andere woorden: het halen van de Parijs-doelen voor mitigatie is cruciaal voor toekomstige welvaart op aarde, maar ontslaat ons helaas niet (meer) van een zorgplicht richting bestaande en toekomstige eco- en humanitaire systemen. Over die zorgplicht gaat Klimaatadaptatie Groningen.

Klimaatadaptatie in 1 minuut