Logo Klimaatadaptatie Groningen

Wijkmakers: wandelen als middel om te verbinden

Landschapsvisie Hunzeboord

Wijkmakers is de Groningse academie voor wijk- en dorpsontwikkeling. Ze houden zich sinds 2021 bezig met het oplossen van moeilijke vraagstukken, leiden een nieuwe generatie Wijkmakers op én gaan samen de wijken in. Hun drive? Om mensen uit verschillende disciplines en uit verschillende werelden samen te brengen. Zo komen ze tot oplossingen die niet zo voor de hand liggen, maar wel werken.

Video: DREAMAHOLIC

Van dialoog naar doen

"Ingewikkelde problemen zijn vaak niet makkelijk door één partij op te lossen. Dat maakt ze ook ingewikkeld" - Wijkmakers

Zo wandelen ze elke maand door een wijk of gebied van de stad Groningen. Ze vertellen over de lokale ontwikkelingen en uitdagingen. Dat doen ze steeds met een andere gids én vanuit een andere bril. Op deze manier brengen ze verschillende mensen samen en leren ze van elkaar. Ontmoeting is volgens hen de sleutel tot goede wijkontwikkeling.

Eerder wandelden ze al door de Oosterparkwijk met wijkagent Eva Dijkman, door Beijum met jongeren Luna Smit en Ziëd Fargi en door de Oosterpoort met zorgverkoper David Wegner (Lentis) en ervaringsdeskundige Marlieke de Jong.

Groningen: Stad aan de Hunze

Op vrijdag 19 april organiseerden de Wijkmakers een wandeling in het kader van het herstel van de Hunzeloop. Dit doen ze onder begeleiding van Tamara Ekamper van de gemeente Groningen en Oscar Borsen van Stichting Het Groninger Landschap. Samen vertellen ze over de historische waarde van de Hunze en hoe deze in de toekomst weer een rol gaat spelen.

Fotografie: DREAMAHOLIC

De gemeente Groningen wil de Hunzeloop, een oerrivier die ooit Groningen verbond met Drenthe en het Waddengebied, namelijk weer in ere herstellen. Door de Hunze als groene drager (terug) te verbinden aan de stad en aan de natuur in het buitengebied, wordt het een prominente plek van betekenis voor mens en dier. Het herstel dient bij te dragen aan de leefbaarheid van het gebied, het verbeteren van de waterkwaliteit, maar ook aan de specifieke klimaatadaptieve opgaven rondom waterberging en het voorkomen van hittestress.

Fotografie: DREAMAHOLIC

Fotografie: DREAMAHOLIC

Het was een mooie wandeling waar verschillende mensen met andere expertises en interesses samenkwamen.

Wil je meer te weten komen over de Wijkmakers?