Logo Klimaatadaptatie Groningen

Acht ontwerpbureaus buigen zich over klimaatadaptatie-opgaven in het Noorden

Acht ontwerpbureaus buigen zich over klimaatadaptatie-opgaven in het Noorden

Om ideeën en inspiratie op te doen over een klimaatbestendige omgeving, organiseren we een ontwerpmanifestatie. Acht ontwerpbureaus zijn gevraagd om ons aan de hand van ontwerpen en schetsen te laten zien hoe we onze omgeving anders kunnen inrichten. Deze bureaus maken ontwerpen voor Noord-Nederland in het stedelijk en landelijk gebied waar de gevolgen/effecten van klimaatverandering zich voordoen. Samen met betrokkenen uit de regio gaan ze aan de slag om landschap en stad klimaatadaptief te maken.

Ontwerpbureaus en locaties

De acht ontwerpbureaus zijn inmiddels van start gegaan met de Ontwerpmanifestatie Klimaatadaptatie. Acht locaties in het Noorden die door klimaatverandering onder druk staan, zijn geselecteerd. Dat zijn bijvoorbeeld hitte-eilanden in stedelijk gebied, verzilitings opgaven in de landbouwgebieden of gebieden die schade ondervinden door langdurige droogte. Alle locaties liggen in een unieke proeftuin, die loopt van de Hondsrug naar de Noordzee, met de historische loop van de rivier de Hunze als blauwe draad. De curatoren Yttje Feddes en Peter Veenstra, speciaal aangetrokken voor dit project, zien juist in dit deel van het Groningse landschap, nieuwe vraagstukken ontstaan die vragen om het landschap op een andere manier vorm te geven.

Kick off

De geplande kick off ging vanwege de Corona-omstandigheden een beetje anders dan normaal. Deze keer geen excursie door stad en landschap met toelichtingen van een expert of ervaringsdeskundige. Online en in de eigen woonkamer, kregen de acht bureaus een rijkelijk geïllustreerd verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het Noordelijke landschap en de bijzondere positie van de stad daarin. Provinciaal bouwmeester Francien van Soest en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen loodsten de bureaus digitaal door stad en ommeland en kregen daar veel waardering voor.

Traditie

Een manifestatie is niet nieuw in Groningen. De stad heeft een jarenlange traditie van (ontwerp)manifestaties. Recente voorbeelden zijn ‘BouwJong!’, ‘Wonen in Stadshart’ en ‘Intense Laagbouw’. Deze manifestaties hebben in het verleden een flinke bijdrage geleverd aan de bewustwording rondom de betreffende thema’s en hebben een vliegwiel gevormd voor daaropvolgende ontwikkelingen.  

In tegenstelling tot de eerdere manifestaties wordt bij deze manifestatie niet de bebouwing maar de openbare ruimte bekeken. De focus ligt op het verbeteren van de leefkwaliteit in onze leefomgeving waarbij klimaatadaptatie de aanjager is.  

Resultaat

In september komen de bureaus naar het Noorden om hun eerste tussenresultaten te presenteren en dan, in het echt, te zien aan welke opgave ze werken. De resultaten van de ontwerpmanifestatie worden gepresenteerd tijdens de Klimaatadaptatieweek in januari 2021.