Logo Klimaatadaptatie Groningen

Youth for Climate Adaptation vraagt directe actie van overheden

Actieagenda noordelijke jongeren zet lokale klimaatadaptatie op scherp

PERSBERICHT - GRONINGEN, VRIJDAG 22 JANUARI 2021 - Jongeren uit het noorden roepen lokale overheden op om per direct aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. In een Regionale Actie Agenda zetten de jongeren, als ambassadeurs van Youth for Climate Adaptation Groningen, de urgentie van hun oproep uiteen en geven zij adviezen aan gemeenten, provincies en waterschappen. Afgelopen donderdag presenteerden zij het eerste exemplaar aan een afvaardiging van lokale overheden tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen. Daarmee is het Noorden de eerste regio met een actieagenda over klimaatadaptatie geschreven door de lokale jeugd.

Youth for Climate Adaptation Groningen (YfCA) wil via hun actieagenda de stem van jongeren laten horen en antwoord geven op de vraag: hoe kunnen we ons als maatschappij nú al aanpassen aan klimaatveranderingen zoals hitte en wateroverlast? “Dat kan dicht bij huis. Bijvoorbeeld door het planten van meer groen en het opvangen van regenwater. Maar er is veel meer mogelijk”, legt YfCA-ambassadeur Vera Santing (19) uit. “We willen de lokale overheden aansporen om hier meer prioriteit aan te geven.”

Analyse en adviezen

In de actieagenda over klimaatadaptatie zet YfCA onder meer uiteen wat de krachten, knelpunten en kansen zijn van lokale overheden. De jongeren deden deze kennis op tijdens gesprekken met provincies, gemeenten en waterschappen in Groningen en Noord-Drenthe. Santing: “Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er veel te winnen valt als het gaat om communicatie met bewoners. Maar ook dat er meer initiatieven nodig zijn om jongeren en scholieren te betrekken bij klimaatadaptatie.” YfCA geeft de lokale overheden ook zeven adviezen waarmee ze per direct aan de slag kunnen. “We adviseren onder meer om jongerenraden in te stellen, acties en campagnes op te zetten, en klimaatadaptatie op te nemen in het onderwijs.”

Van woorden naar daden

De Regionale Actie Agenda Klimaatadaptatie is wat de jongeren betreft hét startpunt om in actie te komen. “We pakken dit samen met de lokale overheden en klimaatadaptatie-experts op”, aldus Santing. “Op basis van onze actieagenda gaan we de komende tijd met hen om tafel om tot praktische oplossingen te komen. De woorden moeten nu worden omgezet in daden.” Gemeenten, provincies, waterschappen en andere jongeren die mee willen doen, kunnen contact opnemen via info@youthforclimateadaptation.org.

Klimaatadaptatie Groningen

Youth for Climate Adaptation Groningen bestaat uit jongeren tussen de 15 en 28 jaar, afkomstig uit Groningen, Friesland en Drenthe. Zij willen jongeren betrekken bij klimaatadaptatie en hun stem laten horen. De groep is onderdeel van Klimaatadaptatie Groningen, een initiatief van het Global Center on Adaptation en het Akkoord van Groningen in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Klimaatadaptatie Groningen stimuleert bewustwording en houdt acties rondom klimaatadaptatie. Onderdeel hiervan is de Klimaatadaptatieweek Groningen, waar de actieagenda is gepresenteerd.

CAS 2021

De Regionale Actie Agenda wordt daarnaast komende maandag 25 januari gepresenteerd aan wereldleiders tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS2021). Tijdens deze internationale klimaattop in Nederland komen wereldleiders als Angela Merkel, Ban Ki-moon en VN-secretaris generaal Guterres samen en lanceren een brede Adaptation Action Agenda met praktische klimaatoplossingen en -plannen tot 2030. Meer informatie via cas2021.com.

Op de foto:
Van Links naar rechts: Eline Bolt - YfCA klimaatambassadeur | Nienke Homan - gedeputeerde provincie Groningen| Herman Beerda - dagelijks bestuur Waterschap Noorderzijlvest | Sharon Postma - projectleider YfCA Regionale Actie Agenda | Vera Santing - YfCA klimaatambassadeur | Hans Kuipers - gedeputeerde provincie Drenthe | Sander Grootemarsink - YfCA klimaatambassadeur | Rob Appels - YfCA projectleider | Wouter van der Galiën - YfCA klimaatambassadeur
Op scherm:
Peter Glas - deltacommissaris| Julia Brink - YfCA klimaatambassadeur