Logo Klimaatadaptatie Groningen

Climatescan

Climatescan is een interactieve kaart van de Hanzehogeschool Groningen en diverse partners waarop zowel ‘blauwe’ als ‘groene’ projecten over de hele wereld te vinden zijn. Het focust zich vooral op de drie kerngebieden stedelijke veerkracht, klimaatbestendigheid en klimaatadaptatie.

De website Climatescan.nl komt voort uit lopend onderzoek van het lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Klimaatadaptatie & Water van de Hanzehogeschool Groningen. Op de website vind je inmiddels meer dan 500 internationale projecten over klimaatadaptatie en deze lijst wordt alleen nog maar langer. Denk aan projecten over het tegengaan van hittestress, natuurlijke buffers en het aanleggen van groene stroken. Er zijn meerdere publicaties aan Climatescan gewijd.

Middels de kaart wordt getracht een overzicht te geven van wie waar mee bezig is. Enerzijds om te laten zien wat er al gedaan en bereikt is (ter inspiratie) en anderzijds om verschillende projecten en initiatieven bij elkaar te brengen en te leren van elkaars ervaringen. Het platform heeft dan ook als voornaamste doel een open source webapplicatie aan te bieden voor kennisuitwisseling tussen steden over de hele wereld die klimaatbestendig zijn of juist willen worden.

Meer informatie op www.climatescan.nl.

Bron: Climatescan, Hanzehogeschool Groningen