Logo Klimaatadaptatie Groningen

Ga mee op Expeditie Waddenkust en ontdek hoe klimaatadaptatie in de praktijk wordt aangepakt in het Waddengebied

Het Waddengebied is al eeuwenlang een prachtig gebied van onschatbare waarde. Met zachte randen, oude steden, havens en bedrijvigheid, goede landbouwgrond en rijke natuur. Maar ook met harde dammen en dijken voor waterveiligheid. De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het gebied. Het wordt warmer, het regent harder, het is langere perioden droog en de verzilting in de kuststrook neemt toe. Die dreiging zal de komende jaren steeds groter worden. Daarom worden op verschillende plekken langs de Waddenkust al maatregelen genomen. Welke dat zijn, maken we zichtbaar met Expeditie Waddenkust*.

Op expeditiewaddenkust.nl ontdek je hoe we op zeven locaties aan klimaatadaptatie werken.

Locatie 1
Klimaatverandering vormt een van de belangrijkste bedreigingen voor het internationale Werelderfgoed Waddenzee. 
NL https://www.youtube.com/watch?v=cQEld6Wt3uY&t=37s
ENG ondertiteling https://www.youtube.com/watch?v=87W1XeJsBag

Locatie 2
Afsluitdijk – waterveiligheid en herstel ecologische verbinding (vismigratierivier)
NL https://www.youtube.com/watch?v=PWj8KukN8t4&t=141s
ENG ondertiteling https://www.youtube.com/watch?v=11nFXyfyn5Y&t=152s

Locatie 3
Holwerd (aan Zee) – kustidentiteit en regionale economie
NL https://www.youtube.com/watch?v=FgyYHdAf4Y8&t=234s
ENG ondertiteling https://www.youtube.com/watch?v=-MfmE7v4u40

Locatie 4
Eems-Dollard – van dijk naar dynamische dijkzone
NL https://www.youtube.com/watch?v=1LSNOGf2rfo&t=21s
ENG ondertiteling https://www.youtube.com/watch?v=87W1XeJsBag

Locatie 5
Lauwerskust – klimaatbestendige landbouw
NL https://www.youtube.com/watch?v=a1DzBEwyBmI&t=2s
ENG ondertiteling https://www.youtube.com/watch?v=ss70BXgf0k0

Locatie 6
Onlanden – natuurlijke klimaatbuffers
NL https://www.youtube.com/watch?v=KQYUoL4KunM&t=32s
ENG ondertiteling https://www.youtube.com/watch?v=nYHBHkgeHRE

Locatie 7
Texel – zoet water innovatie
NL https://www.youtube.com/watch?v=a57wT1s7kFA
ENG ondertiteling https://www.youtube.com/watch?v=c9HEgR1H0Dg

* Expeditie Waddenkust is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Groningen, provincie Fryslân, Investeringskader Waddengebied (IKW), waterschap Noorderzijlvest, Eems-Dollard 2050, Klimaatadaptatie Groningen en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Samen brengen we klimaatadaptatie langs de Nederlandse Waddenkust in beeld.