Logo Klimaatadaptatie Groningen

Op een koffie in het Climate Café! | Grote bewustwording haal je uit de praktijk en door ervaring

Over Floris Boogaard

Professor dr.ir. Floris Boogaard heeft meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek, ondernemerschap en advies op het gebied van internationale klimaatadaptatie. Zijn projecten integreren de werelden van ruimtelijke ordening en waterbeheer en stimuleren de implementatie van klimaatadaptatie en duurzame oplossingen. Sinds 2013 bekleedt hij het lectoraat Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool Groningen en werkt hij in nauwe samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (RUAS) aan stedelijke klimaatadaptatie over de hele wereld. Hij is verder een aangesloten onderzoeker bij de GCA, en runt climatescan.org


Over zijn Climate Talk

Effecten van klimaatadaptatie zijn wereldwijd zichtbar. Implementeren van praktische oplossingen en voorzieningen en daarvoor zorgen dat ze op lange termijn nog functioneren is cruciaal. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd in verschillende situaties met uiteenlopende omstandigheden.

Bekijk hier zijn OU Climate Talk