Logo Klimaatadaptatie Groningen

De Nationale Hittestress Kaart

De Nationale Hittestress Kaart (NHK) van BOOT maakt de directe en indirecte gevolgen van hitte op de leefomgeving duidelijk zichtbaar ten behoeve van het creëren van meer bewustwording. Door de problemen tastbaar te maken wordt beoogd meer draagvlak te creëren en de noodzaak te illustreren voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen in Nederland. Door de adreszoeker te gebruiken krijg je een snel indicatief beeld van de hittestress in je eigen woon- en leefomgeving. Dit moet bijdragen aan meer bewustwording. Je kunt dit zelf uitproberen voor jouw woonplaats of bedrijfslocatie.

BOOT heeft een aantal doelen geformuleerd waarvoor de Nationale Hittestress Kaart is opgesteld. Dit zijn het geven van inzicht van de zogenoemde ‘hotspots’ (erg warme locaties) in stedelijke gebieden, het beter plannen en programmeren van maatregelen afgestemd op de ‘hotspots’ en het praktisch maken van klimaatadaptatie. Het laatste doel uit zich in het weten te vertalen van de inzichten naar daadkracht van de overheid en bedrijven om klimaatadaptatie aan te pakken en in actie te komen. BOOT wil middels het aanbieden van deze kaart het nemen van gerichte maatregelen versnellen.

Bron: www.nationalehittestresskaart.nl