Logo Klimaatadaptatie Groningen

We moeten ons steeds meer aanpassen aan extremen - Nienke Homan

Wie bent u en wat is uw functie?
‘Mijn naam is Nienke Homan en ik ben namens GroenLinks gedeputeerde bij de provincie Groningen voor water, klimaatadaptatie, energietransitie en Nationaal Programma Groningen (NPG).’

Wat verstaat u onder klimaatadaptatie en waarom is het zo’n belangrijk onderwerp?
‘In Nederland zijn we gewend aan de beschikbaarheid van water op het goede moment. Dat was heel lang een stabiele situatie. In de toekomst is dit echter geen vanzelfsprekendheid meer. Klimaatverandering, met onder andere langere periodes met droogte en hoge temperaturen en daartegenover wateroverlast, gaat veel sneller dan gedacht. We moeten ons aanpassen aan extremen. Daarom is dit het moment om ons aan te passen en te veranderen. De manier waarop wij onze omgeving indelen en organiseren moeten we zien aan te passen aan klimaatverandering. We moeten een nieuwe manier vinden voor het omgaan met water, het bouwen van huizen en het bedrijven van landbouw.’

Welke rol kan u als gedeputeerde spelen voor klimaatadaptatie?
‘De provincie Groningen houdt zich onder andere bezig met de ruimtelijke ordening. Daarbij bewaken we de kwaliteit zodat we er goed, gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. Dat zijn grote opgaven. Als provinciebestuur hebben we invloed wat er op de agenda komt en hebben we een rol bij onder andere het inrichten van natuurgebieden, de wijze waarop landbouw wordt bedreven, de verduurzaming van de industrie en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater. We vinden het belangrijk om samen oplossingen te verkennen en ervoor te zorgen dat er stappen worden gezet.‘

Creatieve oplossingen kunnen een win-win situatie opleveren

Welke kansen en mogelijkheden denkt u dat het veranderende klimaat ons kan bieden?
‘Wij moeten ons realiseren dat we in Nederland een stabiele manier van leven hebben. We zijn als het ware een beetje verwend, daarom hebben we een lange tijd niet echt  hoeven nadenken over aanpassingen aan het klimaat. We worden nu gedwongen om creatiever te zijn en zullen ons gedrag moeten aanpassen. Creatieve oplossingen kunnen een win-win situatie opleveren. Hiervoor is het nodig om vooruit te durven kijken en lef te tonen. Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de (regionale) overheid, maar ook bij het bedrijfsleven. Durf grote stappen te zetten, bijvoorbeeld door te kiezen voor slimme oplossingen die water vasthouden of besparen, zoals in de industrie.’

Wat hoopt u dat Klimaatadaptatie Groningen en de week die zij organiseert in januari bereikt of in gang zet?
‘Act & Adapt is de slogan van de Klimaatadaptatieweek en precies de juiste verwoording voor onze taak. Als samenleving moeten wij het gaan bedenken en doen we het met z’n allen! Door verschillende disciplines bij elkaar te brengen kunnen er nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen bedrijven en de kennisinstellingen. Daarnaast biedt het een unieke kans voor jongeren om mee te denken in een nieuwe innovatieve wereld. Mijn boodschap aan hen is: Zeg wat je denkt, wees creatief en laat je vooral niet remmen.’

Tot slot, heeft u nog een boodschap voor de inwoners van Groningen?
‘Ga zelf aan de slag! Dit is hét moment om te beginnen. Persoonlijk draag ik bij aan klimaatadaptatie door in mijn tuin regenwater op te slaan in een grote regenton en in de zomer te gebruiken voor het besproeien van de tuin. Klein en dichtbij huis beginnen is eenvoudig en altijd goed. Bovendien maakt het je bewuster, wat je weer kan gebruiken op je werk.‘