Logo Klimaatadaptatie Groningen

Visie op klimaatadaptatie

Gedurfde acties en transformatief denken zijn dringend nodig om het hoofd te bieden aan wat een wereldwijde klimaatnoodsituatie is geworden. Om een ​​nieuwe urgentie toe te voegen voor het mobiliseren van ongekende inspanningen, organiseerde Klimaatadaptatie Groningen een ceremonie met Nobelprijswinnaars en de Nederlandse regering een internationale Climate Adaptation Summit (CAS).

Door de geschiedenis heen heeft de mensheid vindingrijkheid en moed getoond terwijl we ons hebben aangepast aan verandering. We hebben die toewijding en geest vandaag nodig nu de wereld herstelt van de COVID-19-pandemie en samenlevingen worden geconfronteerd met de uitdaging om beter terug te bouwen en de transities uit te voeren die nodig zijn voor een klimaatbestendige wereld.

Ter ere van de pioniers die de samenleving hebben verbeterd door middel van kennis, wetenschap en humanisme, organiseerde Klimaatadaptatie Groningen, in samenwerking met het Global Center on Adaptation (GCA) en de Rijksuniversiteit Groningen, op 22 januari 2021 een uitreiking met Nobelprijswinnaars in Groningen, bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur van het GCA en de achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon.

De ceremonie vormde een kernelement van de online internationale Climate Adaptation Summit (CAS Online) die op 25 januari 2021 werd gehouden. Het allereerste platform van wereldleiders dat erop gericht is de wereld stevig op weg te helpen naar versnelde aanpassing en veerkracht.

De Nobelprijswinnaars zullen met hun verklaringen bijdragen als onderdeel van de inspanningen van de Summit om het wereldwijde bewustzijn te vergroten van de noodzaak om radicaal te heroverwegen hoe wij mensen, de planeet en onze welvaart kunnen beschermen.

De 'Groningen Scientific Statement'

Wetenschappers roepen op tot economische stimulering om klimaatadaptatie aan te pakken. De afgelopen maand hebben vijf Nobelprijswinnaars en ongeveer 3.000 wetenschappers uit meer dan 100 landen en regio's de “Groningen Scientific Statement” ondertekend, die is geïnitieerd door het Global Center on Adaptation. Die 'declaration' bevat een oproep aan wereldleiders, beleidsmakers en investeerders om de manier te veranderen waarop we plannen maken en investeren om ervoor te zorgen dat we toekomstige schade beperken.

Deze vijf Nobel Prijs Laureaten hebben de 'Groningen Scientific Statement' mede ondertekend:

  • Professor Joseph Stiglitz, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001

  • Dr. Tawakkol Karman, Nobel Peace Prize 2011

  • Professor Brian Schmidt, Nobel Prize in Physics 2011

  • Professor Donna Strickland, Nobel Prize in Physics 2018

  • Professor Christopher Pissarides, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2010

Kijk hier de Ceremonie voor Nobel Prijs Laureaten terug

Download hier de 'Groningen Scientific Statement'

Inzichten van het Intergovernmental Panel on Climate Change

Tijdens het IPCC-evenement, ook 22 januari 2021, werden hoofdauteurs van IPCC-rapporten uitgenodigd om uitspraken te doen over de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende regio's in de wereld. De focus van het evenement lag op oplossingen en in het bijzonder op innovatieve benaderingen voor een versnelde en opgeschaalde implementatie van deze oplossingen ten behoeve van kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld.

Kijk hier het IPCC event terug