Logo Klimaatadaptatie Groningen

Visie op klimaatadaptatie

Gedurfde acties en transformatief denken zijn dringend nodig om het hoofd te bieden aan wat een wereldwijde klimaatnoodsituatie is geworden. Om een ​​nieuwe urgentie toe te voegen voor het mobiliseren van ongekende inspanningen, organiseert Klimaatadaptatie Groningen een ceremonie met Nobelprijswinnaars en de Nederlandse regering een internationale Climate Adaptation Summit (CAS).

Door de geschiedenis heen heeft de mensheid vindingrijkheid en moed getoond terwijl we ons hebben aangepast aan verandering. We hebben die toewijding en geest vandaag nodig nu de wereld herstelt van de COVID-19-pandemie en samenlevingen worden geconfronteerd met de uitdaging om beter terug te bouwen en de transities uit te voeren die nodig zijn voor een klimaatbestendige wereld.

Ter ere van de pioniers die de samenleving hebben verbeterd door middel van kennis, wetenschap en humanisme, organiseert de Klimaatadaptatie Groningen, in samenwerking met het Global Center on Adaptation (GCA) en de Rijksuniversiteit Groningen, op 22 januari 2021 een uitreiking met Nobelprijswinnaars in Groningen, bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur van het GCA en de achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon.

Op 22 januari 2021 een uitreiking met Nobelprijswinnaars in Groningen

De ceremonie zal een kernelement vormen van de online internationale Climate Adaptation Summit (CAS Online) die op 25 januari 2021 wordt gehouden. Het allereerste platform van wereldleiders dat erop gericht is de wereld stevig op weg te helpen naar versnelde aanpassing en veerkracht. CAS Online zal instellingen, regeringsleiders, burgemeesters, hooggeplaatste figuren uit de privésector, het maatschappelijk middenveld en jeugdbewegingen samenbrengen en de cruciale veranderingen aansturen die nodig zijn in de manier waarop samenlevingen omgaan met de gevolgen van onze klimaatcrisis.

De Nobelprijswinnaars zullen met hun verklaringen bijdragen als onderdeel van de inspanningen van de Summit om het wereldwijde bewustzijn te vergroten van de noodzaak om radicaal te heroverwegen hoe wij mensen, de planeet en onze welvaart kunnen beschermen.

Evenement: Inzichten van het Intergovernmental Panel on Climate Change

Tijdens het IPCC-evenement, ook 22 januari 2021, zullen hoofdauteurs van IPCC-rapporten worden uitgenodigd om uitspraken te doen over de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende regio's in de wereld. De focus van het evenement ligt op oplossingen en in het bijzonder op innovatieve benaderingen voor een versnelde en opgeschaalde implementatie van deze oplossingen ten behoeve van kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld.

Events