Logo Klimaatadaptatie Groningen

NOS Klimaattop

De NOS heeft op maandagavond 25 januari een speciaal programma uitgezonden naar aanleiding van de klimaattop, gepresenteerd door Herman van der Zandt vanuit het Wadden Center op de Afsluitdijk. Peter Kuipers Munneke laat de stand van zaken zien wat betreft klimaatverandering en de wereldwijde gevolgen. Daarbij gaat het over hoe we ons kunnen wapenen tegen zeespiegelstijging, verzilting, wateroverlast en verdroging.

Na ongeveer 10 minuten komt de Klimaatadaptatieweek Groningen ook in beeld! Wouter en Nelleke (YfCA klimaatambassadeurs) vertellen over de Regionale Actie Agenda Groningen en wat je zelf kunt doen aan klimaatadaptatie!