Logo Klimaatadaptatie Groningen

Carina Wiekens | Een visie voor de toekomst!

Een verhaal van willen, motiveren, realiseren en volgen van een spannend proces!

Over Carina Wiekens

Carina Wiekens is hoogleraar aan de Hanzehogeschool. Ze is gespecialiseerd in gedragsverandering. Carina studeerde psychologie (sociale, cognitieve en klinische psychologie) aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de sociaal cognitieve wetenschappen aan het Tilburg Institute for Behavioral Economics Research (Tilburg University). Na het afronden van haar doctoraat schreef ze boeken en artikelen over gedragsverandering vanuit een multidisciplinaire benadering (psychologie, sociologie, communicatie, onderwijs, marketing en gedragseconomie). Haar onderzoeksgroep ontwikkelt gedragsveranderingsprogramma's. Onderzoekers passen zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden toe om deze programma's te ontwikkelen en te testen, bijvoorbeeld RCT's, sociale netwerkanalyses, observationele studies en interviews.

Over haar OU Climate Talk

Wij zijn gewend aan een bepaalde level aan conform. Als wij de stekker in het stopcontact zetten, dan is er stroom. Deze westelijke samenleving staat onder druk. Om ons comfort te houden, moeten wij ons en ons gedrag aanpassen – dat is best moeilijk. Wat kan ons motiveren om richting deze mooie toekomst te gaan?

Bekijk hier haar OU Climate Talk