Logo Klimaatadaptatie Groningen

Curatoren Ontwerpmanifestatie Act & Adapt

Yttje Feddes en Peter Veenstra zijn de curatoren van de ontwerpmanifestatie. Zij hebben veel ervaring in het werkveld en gaan de ontwerpbureaus begeleiding vanuit de ontwerpmanifestatie.

Yttje Feddes

Yttje Feddes is een tuin-en landschapsarchitect BNT. Tussen 2008 en 2012 was zij Rijksadviseur voor het Landschap. Yttje Feddes is een ervaren adviseur die zich goed in de dilemma’s van de opdrachtgever kan verplaatsen. Naast haar werk als landschapsarchitect is Yttje Feddes gastdocent aan de Academie van Bouwkunst, lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage en lid van diverse Kwaliteitsteams, adviesraden en vakjury’s.

Peter Veenstra

Peter Veenstra is landschapsarchitect. Hij is medeoprichter en partner van LOLA Landscape Architects, daar leidt veel hij concurrentieprojecten en ontwerponderzoeken. Vrijheid in beweging en gebruik is altijd het uitgangspunt in zijn ontwerpen, zowel in grootstedelijke omgevingen als in open natuur. In 2013 ontving hij de Rotterdam Maaskantprijs voor Jonge Architecten.