Logo Klimaatadaptatie Groningen

Een flinke transformatie in het gehele gebied

De gemeente Groningen investeert de komende jaren flink in de zone langs het Eemskanaal en het Damsterdiep. Deze zone ligt tussen de binnenstad (het Damsterplein) en de wijk Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de Sontweg komt ruimte voor circa 1500 tot 2000 woningen. Ook wordt een goede route gecreëerd voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Het doel is een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Voor deze ambitie is een flinke transformatie nodig in het gehele gebied. Bovendien zal de zone niet in een keer ontwikkeld worden, maar stap voor stap. We hebben Tredje Natur, een architectenbureau uit Kopenhagen, gevraagd ons te helpen bij deze transitie. Kopenhagen kent zelf veel voorbeelden van industrie- en bedrijventerreinen die zijn getransformeerd in levendige woon- en werklocaties. Tredje Natur is gespecialiseerd om dit op een duurzame, klimaatbestendige manier aan te pakken.

In het gebied ligt het bedrijventerrein Driebond, een bedrijventerrein met veel auto-gerelateerde bedrijvigheid. Naar verwachting zal een deel van het soort bedrijvigheid de komende decennia veranderen. Tredje Natur verkent samen met lokale partijen hoe de verblijfskwaliteit van Driebond verbetert kan worden. Zowel op de korte termijn, als in de verre toekomst. De huidige inrichting voldoet met het huidige klimaat niet meer. De bebouwing bestaat overwegend uit bedrijfsloodsen en het terrein is erg verhard. Groen in de straten ontbreekt. Het bedrijventerrein vormt een groot hitte eiland en zal bij extreme buien kampen met wateroverlast.

TREDJE NATUR

Tredje Natur, gevestigd in Kopenhagen, is een bureau voor landschapsarchitectuur en architectuur met een sterke focus op klimaatadaptatie. Als onderdeel van een nieuwe Scandinavische golf van klimaatbewuste ontwerpbureaus, is Tredje Natur misschien wel de meest opvallende. Ze realiseren hun missie consequent door middel van visies (Malmö 2030), landschapsontwerpen (Enghavepark, Kopenhagen) en productontwerp, zoals de bekroonde, water absorberende Climate Tile.