Logo Klimaatadaptatie Groningen

De uitdaging is om het bebouwde gebied als een spons te gebruiken

De Hereweg/Rijksstraatweg is een van oudsher belangrijke toegangsweg naar de stad Groningen. Deze route is gelegen op de Hondsrug en lag hoog en droog in het onontgonnen landschap. Wat toen een pre was (een droge verbinding), is met de huidige droogte eerder een punt van zorg.

Hogere zandruggen zijn voor de water compleet afhankelijk van regenval; water stroomt immers niet van boven naar beneden. Door de aanhoudende droogte en verdamping verdwijnt een groot deel van het water en het duurt erg lang voordat het weer is aangevuld tot het oude niveau.

Met name in bebouwd en versteend gebied is er weinig ruimte om het water vast te houden. Hier voeren we het regenwater via waterputten af naar het riool en stroomt het water het gebied uit. De uitdaging is om het bebouwde gebied als een spons te gebruiken; Als het hard regent moeten we het water opzuigen, zodat er geen grote plassen komen. Het vastgehouden water wordt weer gebruikt in droge perioden.

Agence TER, een landschapsarchitectenbureau uit Parijs, is gevraagd om de mogelijkheden voor de Hondsrug te bestuderen. Ze kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden in bebouwd gebied. Het centrum van Haren is de ontwerplocatie. Het centrum en met name het Raadhuisplein is erg versteend waardoor het water niet kan worden vastgehouden. Bovendien is het een hete en onaangename plek is in de zomer. De wens is om het groene, lommerrijke karakter van Haren ook terug te laten komen in het centrumgebied.

Agence TER

Onder leiding van Henri Bava, Olivier Philippe en Michel Hössler, Agence Ter is een in Parijs gevestigd, internationaal opererend ontwerpbureau dat werkt aan de "stedelijke landschappen van morgen". Het bureau heeft het concept van Sponge City in een vroeg stadium overgenomen en wateradaptieve parken gerealiseerd, zoals Parc des Docks in Parijs. Ze benaderen de stedelijke omgeving op een holistische manier en streven ernaar de biodiversiteit, het aangename microklimaat en het openbaar gebruik tegelijkertijd te stimuleren - hun ontwerp van Plaça de les Glories in Barcelona is hier een goed voorbeeld van.