Logo Klimaatadaptatie Groningen

Hanzehogeschool start negende klimaatbestendig ontwerp voor ontwerpmanifestatie klimaatadaptatie in Stad

Hanzehogeschool start negende klimaatbestendig ontwerp voor ontwerpmanifestatie klimaatadaptatie in Stad

Klimaatadaptatie Groningen is van start gegaan met de ontwerpmanifestatie klimaatadaptatie. Ontwerpbureaus werken gedurende deze manifestatie aan oplossingen voor verschillende locaties, in stedelijk en landelijk gebied, die door klimaatverandering onder druk staan.

Sinds de kick-off in mei is de ontwerpmanifestatie klimaatadaptatie bij meerdere partijen onder de aandacht gekomen. Ook de Hanzehogeschool Groningen participeert met een enthousiast ontwerpteam van studenten en onderzoekers en zij staan te trappelen om eigen kennis en kunde toe te passen. En waar kan dat beter, dan in hun eigen werk- en studeeromgeving: langs het Reitdiep, met de Zernike Campus als focus. Genoeg aanleiding dus om de ontwerpuitdagingen voor de klimaatadaptatie manifestatie met dit gebied, de Reitdiep-as te completeren.

“We zien dat er al verschillende projecten worden uitgevoerd op de Zernike Campus, die de klimaatbestendigheid verbeteren”, zo licht landschapsarchitect en lector Ruimtelijke Transformaties Rob Roggema toe. “In de klimaattuin worden bijvoorbeeld al klimaatbestendige oplossingen toegepast, zoals bestrating met waterdoorlatend asfalt en groen dat verharding vervangt. Maar er kan nog veel meer. Met de ligging aan het Reitdiep en de schakel die het Zernike terrein vormt tussen het stedelijk gebied van de stad, via Paddepoel met het Ommeland van het Reitdiepdal willen we in het ontwerp richten op een klimaatbestendige en aantrekkelijke Zernike Campus. Daarbij kijken we in het bijzonder naar de mogelijkheden voor het verbouwen van lokaal voedsel en de invloed die een mogelijke verzilting zou kunnen hebben. We nemen de uitdaging dus van harte aan om Zernike en de directe omgeving zo te ontwerpen dat het zich (nog) beter kan voorbereiden op het veranderende klimaat”.

Een ontwerpteam van onderzoekers en medewerkers van Kenniscentrum Noorderruimte en Academie Minerva zal onder leiding van Rob Roggema aan de slag gaan. Het streven is dat dit niet alleen bij plannenmakerij blijft, maar dat de schop daadwerkelijk in de grond wordt gestoken. Om die reden wordt ook intensief samengewerkt met de gemeente Groningen.

In januari 2021, tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen, worden de resultaten van de ontwerpmanifestatie gepresenteerd.