Logo Klimaatadaptatie Groningen

Internationale Youth for Climate Adaptation conferentie

Internationale Youth for Climate Adaptation conferentie

Op 22 januari 2021 vindt de Youth for Climate Adaptation (YfCA) plaats. Een 24 uur durende Jongerentop dat als doel heeft om jongeren over de hele wereld samen te brengen, te betrekken bij klimaatadaptatie en mee te laten beslissen. Tijdens YfCA spreekt letterlijk dé toekomst!

De YfCA wordt een online 24-uurs evenement, zodat iedereen op de hele wereld kan meedoen, en het wordt gehost vanuit Groningen. Er vinden lezingen, workshops en debatten plaats. Daarnaast is er een kleinschalige fysieke bijeenkomst in de binnenstad van Groningen.

De uitkomsten van deze Jongerentop worden overhandigd aan wereldleiders tijdens de internationale Climate Adaptation Summit die wordt georganiseerd op 25 januari 2021. Tijdens deze Summit komen wereldleiders samen om zich te verbinden aan concrete acties rondom klimaatadaptatie. De (internationale) vertegenwoordiging van jongeren mag prioritering geven aan bepaalde onderwerpen.

Het Global Center on Adaptation laat een Guidance document opstellen waarin zij laten zien hoe op regionaal niveau de implementatie van het (inter)nationale klimaatadaptatiebeleid het beste aangepakt kan worden door jongeren. Dit resulteert in een call-to-action. Voor de Groningse call-to-action is YfCA nog op zoek naar regionale ambassadeurs uit de provincie Groningen die een concrete actieagenda voor hun eigen gemeente gaan opstellen.

De YfCA wordt niet alleen georganiseerd vóór jongeren, maar zij organiseren het ook grotendeels zelf! In de werkgroepen logistiek, communicatie, impact, duurzaamheid, programma, internationale relaties & netwerken en online helpen in totaal zo’n 60 jongeren mee met verschillende culturele achtergronden en opleidingsniveaus.