Logo Klimaatadaptatie Groningen

Wat zou jij doen met 200 miljoen?

Bijeenkomst met thema Klimaat i.s.m. JongRES

De JongerenTop organiseert in november een tiental bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s voor en met jongeren over de investering van de zogeheten ‘ereschuld’ aan Groningen. Dertig jaar lang wordt er 200 miljoen euro per jaar extra geïnvesteerd in het sociaal en economisch perspectief van het aardbevingsgebied en is er geld voor onder andere verduurzaming en infrastructuur. Wat vinden jongeren uit Groningen dat er met dit geld moet gebeuren?

Wat zou je doen met 200 miljoen voor groen, klimaatadaptatie en de energietransitie? Dat was de vraag die JongRES Groningen en en Natuur en Milieufederatie Groningen op 10 november tijdens één van de 10 JongerenTop bijeenkomsten centraal stelden in de Huiskamer, Suikerfabriek in Groningen. Een groep van geïnteresseerde jongeren tussen 16 en 30 jaar hebben tijdens deze bijeenkomst hun stem laten horen voor het klimaat, gebrainstormd over de toekomst van Groningen en wat er vanuit de ereschuld met de investeringsgelden moet gebeuren voor klimaatadaptatie.

De bijeenkomst legde eens te meer bloot dat voor jongeren ook andere thema’s spelen. Niet alleen omdat zij in een andere levensfase zitten, maar ook omdat ze vaak (nog) niet in veel van de huidige systemen denken. Een terugkerend thema was dan ook om niet steeds te zoeken naar oplossingen die het huidige systeem in stand houden, maar om ook kritisch te kijken naar het systeem en systeemveranderingen voor te stellen. De jongeren van nu zijn de generaties van de toekomst. Als het gaat om geld investeren in de toekomst, dan is het van groot belang dat de stem van jongeren hierin een (meer) prominente plaats krijgt.

Lucas Kemper

Meer groen en minder energieverbruik

Op het gebied van klimaatadaptatie werd aandacht besteed aan hittestress, waarbij hoofdzakelijk vanuit de jongeren naar voren kwam dat de combinatie met groen veel meer gezocht moet worden. Vergroenen zorgt er immers niet alleen voor dat er meer schaduw ontstaat en een deel van de warmte wordt weggenomen, maar zorgt ook voor versterking van biodiversiteit. Een verplicht percentage schaduw in de openbare ruimte, of een vergoeding voor het uitwisselen van bestrating/betegeling voor groen zijn concrete acties die dit kunnen stimuleren. Daarnaast werd het belang van openbaar groen benadrukt. Veel jongeren wonen in (studenten)huizen zonder tuin, waar het in de zomer vaak moeilijk verkoelen is. Meer zwemwater en groenzones tussen bebouwing en wijken werden als oplossingen aangedragen.

Bij het thema energie werd vooral gesproken over verminderen van energieverbruik. Onze huidige energiebehoefte volledig elektrificeren en door middel van hernieuwbare energie opwekken lijkt ruimtelijk gezien een moeilijke opgave. Er moet efficiënter met de beschikbare energie omgegaan worden en met behulp van stimuleringsmaatregelen moet de totale behoefte naar beneden. Concrete oplossingen die werden aangedragen zijn bijvoorbeeld het reduceren van de prijs van het openbaar vervoer en het stimuleren van isoleren van huizen door subsidies.

Jong in Groningen

Wat houd jóu bezig en waar vind jíj dat het geld in moet worden geïnvesteerd om Groningen duurzamer en toekomstbestendig te maken? JongerenTop wil graag jongeren in de gelegenheid stellen om hun ideeën en adviezen te geven vanuit specifiek tien thema’s: omgaan met elkaar, mentale gezondheid, veiligheid, voorzieningen, onderwijs, economie, klimaat, armoede, wonen en toerisme. Over deze thema’s worden in november, verspreid door de provincie, dialoogsessies, jongerentoppen en activiteiten georganiseerd. De uitkomsten van alle sessies worden samengevoegd tot een krachtig advies over wat jongeren belangrijk vinden voor de toekomst van Groningen.

De 'Jong in Groningen’ bijeenkomsten worden georganiseerd door JongerenTop samen met Het Rijk en de Groningse overheden, en met ondersteuning van 2BE, Biblionet Groningen, Number5 Foundation, Jongerenwerk, Groningen Dorpen, Jong Noord, Woningcorporatie, Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, Nationaal Programma Groningen en Landschapsbeheer Groningen.

Wil je meer weten of aanmelden voor een van de bijeenkomsten?