Logo Klimaatadaptatie Groningen

Win-winoplossingen klimaatadaptatie en energietransitie

Waar willen/moeten we naar toe?

De win-winoplossing is gedefinieerd als een oplossing die zowel een positief effect heeft op klimaatadaptatie (hittestress, wateroverlast, droogte en extreem weer) als op de energietransitie (energiereductie en energie opwekking). Deze menukaart is een eerste versie en zal constant in ontwikkeling blijven gezien de nieuwe inzichten in de markt en mogelijke vervolgonderzoeken naar aanleiding van deze menukaart 1.0.

In het onderzoek zijn drie thema’s aangebracht, deze zijn als volgt:

  1. Ontwerp & techniek: grootste impact op hittestress en energie besparen

  2. De groene omgeving: grootste impact op hittestress, droogte, wateroverlast en energie besparen

  3. Waterpret: grootste impact op hittestress, droogte en wateroverlast

Aan het begin van elk thema is een totaaloverzicht weergegeven met de oplossingen per thema en de bijbehorende effecten. Hierbij is ook denkrichting voor de kosten gegeven. Aan het einde wordt een blik naar de toekomst gegeven en hoe we anders moeten gaan kijken naar de opgaves die we hebben voor klimaatadaptatie en energietransitie.

De partijen hebben elkaar gevonden via de Bond van Doorpakkers, een collectief van professionals die de samenwerking opzoeken om tot meer actie te komen op het gebied van klimaatadaptatie.

De menukaart is beschikbaar voor iedereen. Heb je belangstelling, neem dan even contact op met Jelle Bouma van KAW architecten.