Skip to content Skip to footer

OVER ONS

Het jaar 2020 is internationaal het jaar van actie voor klimaatadaptatie. Op 25 januari 2021 komen tijdens de Climate Adaptation Summit wereldleiders digitaal bij elkaar om zich te verbinden aan concrete acties rondom klimaatadaptatie. Als vestigingsplaatsen van het Global Center on Adaptation organiseren zowel Groningen als Rotterdam in aanloop naar de Climate Adaptation Summit verschillende activiteiten waaronder een klimaatadaptatieweek, van 19 t/m 25 januari 2021.

Kennis- en
oplossingenhub

De klimaatadaptatieweek Groningen is geïnitieerd door het Akkoord Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Het heeft als doel aandacht te genereren voor het versnellen van klimaatadaptatie bij bedrijven, wetenschappers, bewoners, onderwijs en overheden om vervolgens Groningen neer te zetten als kennis- en oplossingenhub van klimaatadaptatie.

Actieve klimaatadaptieve beweging

Groningen richt zich op het versnellen van klimaatadaptatie door samenwerking tussen bedrijven, wetenschappers, inwoners, onderwijs en overheden. Hiermee tonen Stad en provincie Groningen zich aan de wereld met de vele projecten, proeftuinen en bedrijvigheid die plaatsvinden op het gebied van klimaatadaptatie en zet het een actieve klimaatadaptieve beweging in gang.