Logo Klimaatadaptatie Groningen

Een klimaatbestendige veerkrachtige toekomst

De Reitdiep-As verbindt de stad met het buitengebied, maar ook het buitengebied met de stad. Dit is de cultuurhistorische verbinding tussen Middag Humsterland en de historie van Stad. Bovendien vormt de Reitdiep-As de natuurlijke ader die Groningen met de Waddenzee verbindt.

Het Hanzehogeschool ontwerpteam, het Kenniscentrum NoorderRuimte en Academie Minerva, zoomt binnen deze landschappelijke context in op de Zernike campus als de schakel tussen stad en land.

De ontwerpopgave richt zich op de wederkerige verbinding tussen stedelijk en landelijk, Stad en Ommeland en verbeeldt een klimaatbestendige veerkrachtige toekomst. Het Reitdiep is ook een historische aanvoerroute van voedsel en goederen naar de Stad en de Zernike campus wordt ingezet als link tussen een circulaire, lokale en organische voedselproductie en -consumptie.

Hanze team

Zernike campus is als laatste casus toegevoegd aan de manifestatie. Onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool reageerden enthousiast op de manifestatie en wilden hun eigen kennis en kunde toepassen. De locatie hiervoor was snel gevonden; in hun eigen werk- en studeeromgeving, langs het Reitdiep, met focus op het Zernikeplein.