Logo Klimaatadaptatie Groningen

Een waardevol landschap creëren voor mens en natuur

In het gebied ten zuiden van de stad Groningen spelen verschillende opgaven rondom water die de komende jaren steeds prominenter gaan worden. Door de langdurige droogte gaan de veenlagen oxideren, wat leidt tot CO2 uitstoot en bodemdaling. Tevens wordt in het gebied drinkwater gewonnen.

De verwachting is dat Groningen in 2100 30% meer drinkwater nodig heeft. Idealiter komt dat drinkwater uit dit gebied. Door aanhoudende droogte zal er in de zomer echter een gebrek aan zoet water zijn. Dit heeft ook effecten op de natuurwaarden in dit gebied.

Bureau B+B is gevraagd om aan de slag te gaan met de opgaven in dit gebied. Zij zoeken naar mogelijkheden om CO2 vast te houden, zoet water te bergen en een waardevol landschap te creëren voor mens en natuur.

Bureau B + B

B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur is al meer dan veertig jaar een toonaangevend Nederlands ontwerpbureau, onder de huidige leiding van Gert-Jan Wisse en Jeanette Visser. Het bureau heeft een lange staat van dienst op het gebied van design voor parken, stedelijk landschap en waterwerken, in binnen- en buitenland. Hun ontwerp 'Objet Trouves' voor een nieuwe sluis in de Beatrixsluizen in combinatie met de Water defence line won de Europian Lila award 2019.