Logo Klimaatadaptatie Groningen

Voortbouwen op de karakteristieke schoonheid van het Wierdenlandschap

Het Reitdiep is de voormalige zee-arm die de stad Groningen verbond met de Waddenzee. Het Reitdiepgebied behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa. In het huidige landschap zijn op veel plaatsen de oude rivierbeddingen nog goed zichtbaar.

Het Reitdiep is de belangrijkste afwatering van het noorden en het westen van de provincie Groningen en de kop van Drenthe. Het overtallige water wordt via het Reitdiep afgevoerd naar de Waddenzee. Nu we te maken krijgen met droogte en verzilting is het de vraag hoe het Reitdiepgebied hierop in kan spelen. Kan zoet water vast worden gehouden in het gebied en hoe combineren we dat met nieuwe vormen van veeteelt en graslandbeheer met een gesloten kringloop, weidevogels, vismigratie tussen zout en zoet, vaarverbinding van stad naar zee, nieuwe vormen van landelijk wonen en een sociaal-economische impuls voor het gebied - voortbouwend op de karakteristieke schoonheid van het Wierdenlandschap?

Met deze uitdagende vraag is het bureau MORE landscape aan de slag gegaan.

MORE landscape

MORE landscape is het kantoor van Hanneke Kijne, hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hanneke heeft een sterk profiel in de combinatie van onderzoek en design. Ze maakte een prijswinnend ontwerp voor het Park Groot Schijn in Antwerpen, gebaseerd op een klimaatadaptieve aanpak. Voor de opdracht in het Reitdiep werkt ze samen met het team van VE-R, ofice voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Dit kantoor werkt aan projecten in Nederland, België en Afrika.