Logo Klimaatadaptatie Groningen

Wander Jager | De wereld op zijn voeten!

Migratieprocessen als spiegel van complexe vraagstukken wereldwijd

Over Wander Jager

Wander Jager is een sociaal wetenschapper die geïnteresseerd is in sociaal complexe verschijnselen. Geïnspireerd door het werk van John Holland over chaos in de jaren 90, heeft hij sindsdien gewerkt en lesgegeven over de micro-macro-interacties in sociale systemen in verschillende domeinen. Zijn proefschrift ging over een geïntegreerd gedragsmodel dat kan worden gebruikt bij het modelleren van menselijk gedrag. Zijn wetenschappelijke oriëntatie is interdisciplinair en zijn werk is erop gericht bij te dragen aan een maatschappelijke transitie naar een duurzame samenleving. Een belangrijk thema in zijn werk is het bestuderen van de dynamiek van menselijk gedrag in milieucontexten.

Over zijn Climate talk

Spanningen en conflicten veroorzaakt door effecten van klimaatveranderingen zorgen ervoor dat mensen mitigeren. In Europa maken zich sommige mensen zorgen over zulke bewegingen, en zijn zelfs bang voor vluchtelingen. Andere zien het als menselijke plicht om te helpen. Dit zorgt vaak voor een splijting van opinies in ons samenleven.

Bekijk hier zijn OU Climate Talk