Logo Klimaatadaptatie Groningen

BLOK 1: 13.30 - 14.15 UUR 

De plenaire gesprekken en de transformatie tunnel kunnen je volgen in onze livestream in de online portel (zie voorpagina klimaatadaptatiegroningen.nl). Je krijgt dan per mail de Zoomlink/ wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot de workshop.

1. Peter Bootsma, Vereniging Noorden Duurzaam - Dus hoe ziet nieuwe politiek eruit?

Men leert: In deze workshop ontdek je waarom politiek zoals wij het kennen de duurzaamheid niet voor elkaar krijgt, en welke oeroude vorm van democratie betere kaarten heeft. Je doet een ontwerp-oefening hiermee. De uitkomst kun je gebruiken als basis voor een duurzaam en democratisch experiment in je eigen dorp, wijk of gemeente.

Men heeft thuis nodig: Niets

Men moet voorbereiden: Niets

Andere partijen die genoemd  moeten worden: Groene Burgemeester van Groningen, www.groeneburgemeester.nl 

Beschrijving
Duurzame ontwikkeling vraagt om een nieuwe vorm van politiek: minder ideologie, meer taakverdeling. Kan dat? En hoe dan? In deze workshop van de vereniging Noorden Duurzaam krijg je ingrediënten en leg je de basis voor een experiment in je eigen dorp, wijk of gemeente.

Duurzame ontwikkeling is urgent maar het schiet niet op. Blijven we doormodderen, van mondiaal tot lokaal, dan riskeren we binnen enkele generaties een onleefbare wereld. Een belangrijke remmende factor is de inrichting van het politieke bedrijf. Het bepalende mechanisme daarin is concurrentie tussen ideologische richtingen. Dat werkt al 200 jaar redelijk goed voor kwesties in het hier en nu, zoals welvaartsdeling. Maar nu hebben we ook kwesties van later en elders: generaties na ons, mensen in verre landen die onze spullen maken en kwetsbare ecosystemen in de tropen en bij de polen die op omvallen staan. Die kwesties vragen verandering en offers. Maar dat zet je niet zomaar in je partijprogramma want dat kost stemmen en voor je het weet ben je weg. Is dat egoïsme? Onwetendheid? Slappe knieën? Of komt hier een systeem gebrek aan het licht?

In deze online workshop onderzoeken het laatste, vanuit het idee dat partijen concurrentie een slecht recept is voor mondiale duurzaamheidstransitie. Kan het anders? Ja. Een democratisch alternatief is ‘functionele democratie’, het bestuurssysteem van de waterschappen en de SER. Het is 700 jaar oud, ontstaan in een eeuw van stormvloeden toen een transitie nodig was naar veiligheid achter de dijk. Hier is niet concurrentie maar taakverdeling het uitgangspunt. Wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we hergebruiken? Wat niet? Kunnen we ermee experimenteren?

Socials: https://www.noordenduurzaam.nl , https://www.linkedin.com/groups/2368600/ 

2. Katie Ceekay - What We Knead: one for now, one forever & a fresh look on food (Let op! Deze workshop is in het Engels)

Men leert: This workshop teaches participants how to make their own sourdough-starter so that they can make sourdough bread later in their own time.

Men heeft thuis nodig: 1) A clean, sterile jar, a 500g bag of flour, water, a food scales or tablespoon, a clean tea-towel, a rubber band. AND 2) either 200g chickpea flour plus water, or 200g any flour plus 200g any yoghurt, a frying pan, oil, a bowl for mixing.

Men moet voorbereiden: Make sure the jar is clean and sterile - wash with for example baking soda and water solution, do not towel dry - set the oven to 110 degrees celsius and place jar in oven for ten minutes until dry. Best done close to the time of the workshop.

Beschrijving
Hands-on in your own kitchen, with artist and cook Katie Ceekay’s universal language: bread, and a delve into the symbolic and political aspects of food as resilient-future aides. We are well immersed in the important conversation around food sustainability, but what other powers does food hold for critical thought?

We are well immersed in the important conversation around food sustainability and the various choices we can make to limit our negative impact on the environment and co-inhabitants. While maintaining this narrative as an underlying given, this workshop asks us to broaden our scope beyond these considerations, asking ourselves what other power does something as everyday as food hold and how can we connect this with critical thought and action? Starting with participatory artist and cook Katie Ceekay’s universal language: bread, the workshop instructs hands-on making in your own kitchen. Participants will make one for now: a quick bread to eat together, one forever: a sourdough starter to look after, care for and use for future sustenance, and delve into the symbolic, historical & political aspects of food and its stories via an accessible menu planning activity to take home. We will consider why taking the extra step in daily critical thought processes might just help us on our path towards better futures and a more global-local understanding.

Katie Ceekay is a participatory artist and cook who uses food as a tool for political, emotional and responsible connections in mapping out critical thought processes for more resilient futures. 

Socials: website: www.katieceekay.com  - instagram: @katie_ceekay 

Katie Ceekay

3. Warming up: het Digitale Straatberaad:

Hier kun je meer info vinden over dit onderdeel.


4. Rixt van Gosliga, De Korenbloem: Klimaatbestendige tuin

Men leert: Na de workshop van Rixt kan je met een checklist beoordelen in welke mate jouw tuin klimaatbestendig is ingericht. Je ontvangt praktische tips hoe je groen en klimaatbestendig kan tuinieren.

Men heeft thuis nodig: Niets

Men moet voorbereiden: Niets


Beschrijving

Ontdek bij het webinar van Rixt van Gosliga, tuinontwerper, hoe jij door een groene tuin de negatieve gevolgen van klimaatverandering gaat verminderen. Kleine aanpassingen in je tuin hebben grote invloed op de klimaatverandering.

De langere periodes van droogte nemen toe met de temperatuur die stijgt waardoor meer mensen gezondheidsproblemen krijgen. Steeds vaker lopen straten onder water door hevige regenbuien. 

Je leert hoe je zorgt voor minder wateroverlast en hoe en welke planten zich handhaven bij een lange periode van droogte. Kleine aanpassingen in je tuin hebben een grote invloed.

5. Sanne Boekel Illustratie - Activistisch Tekenen

Men heeft thuis nodig: papier, stiften, potloden

Men moet voorbereiden: niets

Beschrijving
Tijdens de workshop activistisch tekenen gaan we bliksemsnel onze standpunten omzetten in beeld en kijken hoe we met humor en visuele taal mensen kunnen aansporen om ook op de barricade te klimmen. Want hoe maak je nou beeld dat wakker-schud? En hoe bereik je mensen?

In een tijd die zich laat kenmerken door polarisatie en discussie is het moeilijk om nog gehoord te worden. Want: als iedereen schreeuwt, wie luistert er dan nog? Het kan als activist efficiënt zijn om in je activisme gebruik te maken van beeld, om de gesproken en geschreven overvloed te doorbreken. 

Sanne Boekel, illustrator en striptekenaar, bevindt zich met haar werk vaak op de barricade. Ze mengt zich visueel in verschillende maatschappelijke vraagstukken en schroomt niet om daar af en toe flink aan de rammelen. Tijden de workshop activistisch tekenen neemt zij je mee in het proces van het maken van activistisch beeld. Ze legt uit hoe humor werkt en mensen wakker kan schudden, hoe metaforen impact kunnen hebben en waarom het belangrijk is dat er tekenaars zijn. Aan het einde van de workshop heb je een tekening of beeld dat aansluit op je standpunt en waarmee je gelijk de barricade op kan! Ander goed nieuws: om mee te doen hoef je niet te kunnen tekenen, dat komt vanzelf!

Socials: www.sanneboekel.com; Sanne_Boekel  (Instagram)