Logo Klimaatadaptatie Groningen

Het eiland veilig en toekomstbestendig maken

Schiermonnikoog is een van de Nederlandse Waddeneilanden. Een groot deel van het eiland is een Nationaal park en aangewezen als Natura 2000 gebied. Een gebied dus met een hoge biodiversiteit, die goed werkt bij een natuurlijk systeem. Dat natuurlijke systeem is deels vastgezet om te voorkomen dat de eilanden gaan verplaatsen. De vraag is hoe de dynamiek van sedimentatie en erosie opnieuw ingezet kan worden op het eiland veilig en toekomstbestendig te maken.

Aanvullend gaat het over droogte in relatie tot een toekomstbestendige zoetwatervoorziening en de ambitie om Schiermonnikoog zelfvoorzienend te maken voor zoet water, water zuivering, duurzame energie, voedsel en dynamische natuur. Landschapsarchitectenbureau LAMA heeft de uitdaging opgepakt om aan deze opgave te werken.

LAMA landscape

LAMA landscape is het bureau van Claire Learmans en Jorryt Braaksma, gevestigd in Lier bij de stad Antwerpen. Sinds de start in 2013 is het landschapsbureau zeer succesvol in het ontwikkelen van landschapsprojecten, op een planningsschaal die in België vrij onbekend was. Het bureau won de Belgische Publieksprijs 2020 en de Planningsprijs 2018. In Nederland werkt LAMA aan verschillende onderzoeksprojecten, zoals de studie naar het sedimentatieproces rond het eiland Schiermonnikoog, voor het Wad&Design festval in 2018.