Logo Klimaatadaptatie Groningen

De ‘Bond van Doorpakkers’ zet de volgende stap

Wat zijn de win-win kansen op het snijvlak van Energietransitie en Klimaatadaptatie?

In april kwam de Bond van Doorpakkers* weer samen, ditmaal om het te hebben over de win-win kansen op het snijvlak van Energietransitie en Klimaatadaptatie. Initiatiefnemer van de bijeenkomst is Nanko Brattinga, de kennis- en innovatiemakelaar klimaatadaptatie in Groningen. Hoe bundelen we wat kan en benutten we het potentieel van de denkkracht die aanwezig is in deze regio? We hebben concrete verbindingen gelegd die moeten leiden tot hele concrete resultaten. Want één ding is zeker: er is werk aan de winkel!

Niet alleen de problemen door klimaatverandering stapelen zich op, de oplossingen gelukkig ook. Door verbindingen te leggen, mensen simpelweg met elkaar in contact te brengen, kunnen die oplossingen tot uitvoer komen. Reinier van den Berg, weerman bij RTL, trapt af door ons in vogelvlucht mee te nemen door een samenhangend overzicht van kengetallen over hoe het klimaat verandert. De urgentie is duidelijk. Dat het om een integrale aanpak vraagt ook.

Reinier van den Berg

Koppelkansen

Een mooie opmaat voor de volgende sprekers: Jos Idema en Jelle Bouma van KAW Architecten zien de wereld aan kansen en zijn gestart met het heel concreet in kaart brengen van koppelkansen tussen energietransitie en klimaatadaptatie. Met als doel om die kennis vervolgens voor iedereen beschikbaar te maken. Ze zoeken de samenwerking met mensen die hen ondersteunen in dit onderzoek. Liekel Boer van GrunnDak neemt die uitnodiging direct aan en er wordt een afspraak voor kennisuitwisseling tussen beide bedrijven gepland. De sedumdaken die GrunnDak levert zijn namelijk ideaal voor de vergroening van de stedelijke omgeving, maar zijn momenteel volledig maatwerk door de constructie van de daken. Een hele waardevolle verbinding die deze middag werd gelegd.

Liekel Boer

Concrete acties 

Aan de discussietafels zijn de deelnemers vervolgens door tafelheren Rudmer Heij, Ruben Wubbema en Johannes Postema (allen collega's van Nanko) begeleid om tot verbindingen te komen. “Tot concrete acties komen is vaak lastig in deze fase, daarom moet je met elkaar in discussie gaan over wat er nodig is om die kansen wél te benutten,” licht Rudmer toe.

Het is heel tof om te zien dat er vandaag meerdere nieuwe verbindingen zijn gelegd en onderling zelfs al vervolgafspraken zijn gepland!

* De Bond van Doorpakkers is spontaan opgericht tijdens een bijeenkomst over klimaatadaptatie. Het is een gezonde mix van mensen afkomstig uit bedrijven, overheden en kennisinstellingen die zich hard maken voor meer actie op het gebied van klimaatadaptatie. De volgende bijeenkomst met als onderwerp Bodemkwaliteit en Verzilting staat gepland voor 23 juni 2022. Geïnteresseerden in deelname aan deze of volgende bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Nanko Brattinga, kennis- en informatiemakelaar klimaatadaptatie (nanko@bbeng.nl)

Nieuws

Meer nieuws