Logo Klimaatadaptatie Groningen

Klimaatadaptief opleiden en werken

De Bond van Doorpakkers

Op donderdag 16 maart was de Bond van Doorpakkers op het creatieve Suikerterrein voor een bijeenkomst over klimaat adaptief opleiden en werken. Het doel van de middag? Ideeën omzetten in actie. “Grote thema’s zoals klimaatadaptatie moeten worden aangevlogen vanuit kleine experimenten. Dat is dan ook de reden dat we op het Suikerterrein zijn, de ideale plek voor experimenten,” aldus Nanko Brattinga, kennis- en innovatiemakelaar klimaatadaptatie Groningen en organisator van de bijeenkomst.

In de Huiskamer in de Wolkenfabriek was een diverse groep, van bedrijven tot overheden en van mbo-docenten tot Suikerterrein-bewoners, samengekomen om zich te laten informeren over de regionale uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie. De bijeenkomst was georganiseerd op verzoek van Alfa-college en Noorderpoort.

Sharon Postma van Noorderpoort

Nanko Brattinga trapte af met een duidelijke boodschap: klimaatadaptatie is een kwestie van doen. Ideeën en plannen genoeg, maar HOE gaan we de klimaat adaptieve maatregelen uitvoeren? Welke gevolgen heeft dat bijvoorbeeld voor de wegenbouwers, de installateurs, de groenvoorzieners? Hoe kunnen we de samenwerking tussen bedrijven, bewoners en mbo-instellingen stimuleren? En welke concrete experimenten kunnen we bijvoorbeeld al opstarten tezamen met bewoners en bedrijven van het Suikerterrein?

Nanko Brattinga, kennis- en innovatiemakelaar klimaatadaptatie Groningen

Back to the roots

Joey Koning, coördinator Innovatiewerkplaats Klimaatadaptatie van de Hanzehogeschool, benadrukte in zijn presentatie dat we ‘back to the roots’ moeten. Terug naar de natuur en op die manier zorgen voor vergroening. Er spelen momenteel meerdere met elkaar samenhangende problemen en door slimme en vaak al bestaande trucjes in te zetten kunnen we deze uitdagingen beter het hoofd bieden.
Suikerterrein-bewoner Erik Moesker deelde vervolgens zijn ervaringen over het opzetten van ‘Broedplaats de Campagne’ op het Suikerterrein: een groep creatieve en innovatieve ondernemers die sinds 2013 achter op het Suikerterrein, vlak tegen de vloeivelden, bouwen aan een werkplaats, opslag èn een ruimte voor workshops, proefopstellingen en try outs.

Suikerterrein

Tijd om de benen te strekken en het terrein en de experimenten met eigen ogen te zien. Paul Grimmius, voorzitter van coöperatie SuikerBiedt en mede-eigenaar van Paradigm, gaf vervolgens een rondleiding over een deel van het Suikerterrein. Hij vertelde over wat hij doet, hoe hij het terrein aantrof, welke uitdagingen er zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.

Het Suikerterrein
Paul Grimmius van Paradigm

Teruggekomen in De Huiskamer, borrelden er genoeg ideeën bij iedereen op. In vijf groepen gingen we aan de slag om te brainstormen en te discussiëren. Door samen te werken en gedachtes op te gooien, kwamen er mooie ideeën naar boven. Van innovatieve watertechnieken tot het creëren van vervoersmiddelen om eenvoudig op locatie aan de slag te gaan. Het was een interessante en inspirerende middag, met mooie uitkomsten. Wordt vervolgd.

Brainstormen aan de discussietafels

*De Bond van Doorpakkers is spontaan opgericht tijdens een bijeenkomst over klimaatadaptatie. Het is een gezonde mix van mensen afkomstig uit bedrijven, overheden en kennisinstellingen die zich hard maken voor meer actie op het gebied van klimaatadaptatie. Geïnteresseerden in deelname aan volgende bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Nanko Brattinga, kennis- en innovatiemakelaar klimaatadaptatie / nanko@bbeng.nl

Sluit je ook aan!

Wij zijn de Bond van Doorpakkers. We doen het samen en gaan aan de slag! Sluit je ook aan!