Logo Klimaatadaptatie Groningen

Met beide voeten op de grond

De bond van Doorpakkers

Op 23 juni kwam de Bond van Doorpakkers* bijeen in het Groninger Museum. Een heel toepasselijke locatie, want los van de bijzondere aankleding zaten we letterlijk onder water. Het ging deze keer over bodem. Want als het over klimaatadaptatie gaat, kom je uiteindelijk altijd terug bij de bodem. Wat zijn de uitdagingen die we in onze regio ervaren en hoe kan de natuur onderdeel zijn van de oplossing?

Fleur Wouterse, Director of Research van het Global Center on Adaptation, zette de uitdagingen die we in ‘ons’ kustgebied ervaren in een breder perspectief. Door de online aanwezigheid van de internationale experts hebben we inzicht gekregen in de activiteiten van het Global Center on Adaptation.

Bart Dijk van LAOS Landschapsarchitecten zette ons vervolgens weer met de voeten op de Groninger bodem. Naast het feit dat we nu allemaal anders naar de paardenbloem kijken wist hij heel goed neer te zetten hoe we de bodem en water als uitgangspunt kunnen nemen.

Ideeën en kansen

Ondanks de enorme breedte van het onderwerp, zijn we tijdens de tafeldiscussies al tot een paar mooie concrete ideeën en kansen gekomen. Een bloemlezing: 

  • Klimaatadaptatie zou een onderdeel moeten vormen binnen de versterkingsopgave. Waarom nog ouderwets bouwen als het ook klimaatadaptief kan?

  • Governance van internationale projecten op gebied van klimaatadaptatie kan beter ingeregeld worden. Bijvoorbeeld in het Waddengebied.

  • Er zou meer energie gestoken moeten worden in opschaling. Bestaande pilotprojecten als de dubbele dijk kunnen naar een volgende fase getild worden.

  • Klimaatadaptatie mag steviger verankerd worden in de regionale/provinciale/agrarische omgevingsvisie. Bijvoorbeeld in de Veenweide strategie.

Ook een keer meedoen?

De volgende sessie rondom klimaatadaptatie staat gepland voor donderdag 13 oktober. Geïnteresseerden in deelname aan deze of volgende bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Nanko Brattinga, kennis- en informatiemakelaar klimaatadaptatie (nanko@bbeng.nl)

* De Bond van Doorpakkers is spontaan opgericht tijdens een bijeenkomst over klimaatadaptatie. Het is een gezonde mix van mensen afkomstig uit bedrijven, overheden en kennisinstellingen die zich hard maken voor meer actie op het gebied van klimaatadaptatie.