Logo Klimaatadaptatie Groningen

Groningers aan de slag met klimaatadaptatie

Groningers aan de slag met klimaatadaptatie

Groningen staat dit jaar in het teken van omgaan met de effecten van klimaatverandering met als hoogtepunt de Klimaatadaptatieweek van 19 t/m 25 januari 2021. In Stad en ommeland zullen in de aanloop en tijdens deze week verschillende activiteiten plaatsvinden. Deze hebben als doel bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie te stimuleren onder Groningers.

Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. De droogte, hittestress en wateroverlast zijn ook in onze provincie voelbaar. Groningers worden aangemoedigd om samen in actie te komen en maatregelen te nemen om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast laat Groningen zien welke kennis en praktische toepassingen zij in huis heeft om zowel op nationaal als internationaal niveau in te zetten. In dat kader worden uiteenlopende activiteiten en initiatieven in gang gezet. 

Aanpakken & aanpassen

In de tweede helft van 2020 vinden er publieksactiviteiten plaats, waarbij de nadruk ligt op kennismaken met en stimuleren van klimaatadaptieve acties. Daarnaast wordt er een Open University georganiseerd, waarbij Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort, het Alfa-college en het Global Center on Adaptation de handen ineenslaan om de geïnteresseerden mee te nemen in de wereld van klimaatadaptatie.

Tevens heeft de officiële kick-off plaatsgevonden van de ontwerpmanifestatie. Acht internationale ontwerpbureaus laten op vier landelijke en vier stedelijke locaties in Noord-Nederland zien hoe deze klimaatbestendig(er) ingericht kunnen worden.

Jongeren worden ook intensief betrokken bij het thema. Zo is er op 22 januari 2021 een internationale Jongerenklimaattop, genaamd Youth for Climate Adaptation. Voor jongeren en door jongeren georganiseerd. Ten slotte worden Nobelprijswinnaars uit verschillende categorieën, zoals Vrede en Economie, uitgenodigd om hun visie te geven op de noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering en hoe dat te doen.

Website

De website klimaatadaptatiegroningen.nl laat de vele initiatieven, projecten en activiteiten zien die plaatsvinden in Stad en provincie op het gebied van klimaatadaptatie. Groningen zet hiermee de eerste stap om een klimaatadaptieve beweging in gang te zetten. Investeren als regio in klimaatadaptatie is belangrijk. Regionaal bewustzijn wordt gestimuleerd en Groningen heeft de mogelijkheid met haar kennis en expertise internationaal van waarde te zijn. Tevens bereidt Groningen haar inwoners door middel van de Klimaatadaptatieweek voor op mogelijke ontwrichtingen in onze samenleving en hoe daarmee om te gaan. Een investering in een meer veerkrachtig Groningen. 

Climate Adaptation Summit 2021

De internationale Climate Adaptation Summit vindt plaats op 25 januari 2021. Tijdens deze Summit komen wereldleiders (online) bij elkaar om zich te verbinden aan concrete acties rondom klimaatadaptatie. Als mede-vestigingsplaats van het Global Center on Adaptation, naast Groningen, organiseert ook Rotterdam in aanloop naar de Summit verschillende activiteiten rondom klimaatadaptatie.

De Klimaatadaptatieweek Groningen is geïnitieerd door het Akkoord Groningen en het Global Center on Adaptation en mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.