Logo Klimaatadaptatie Groningen

KNMI presenteert nieuwe klimaatscenario's

KNMI maakt klimaatscenario's voor een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland.

‘Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen’, zo luidt de boodschap vanuit het KNMI tijdens de presentatie van de vier nieuwe nationale klimaatscenario’s. Zelfs in de meest optimistische scenario's verandert het klimaat flink. Met grote gevolgen voor Nederland en voor mens en natuur. Seizoenen worden warmer, de zomer droger en de winter natter. We kunnen daarnaast meer tropische dagen verwachten alsook zwaardere buien en de zeespiegel blijft stijgen. Dát is zeker, de mate waarin is nog onzeker. 

De KNMI-klimaatscenario's zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC - het klimaatpanel van de Verenigde Naties - naar Nederland. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering. De vier nieuwe scenario’s schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien en leggen bloot hoe de uitstoot van broeikasgassen leidt tot verdere klimaatverandering en extreem weer.

"Met elke ton uitstoot neemt de kans op onvoorspelbare gevolgen toe."

KNMI-hoofddirecteur Maarten van Aalst: “Iedereen merkt het: ons klimaat verandert. Het is warmer en het weer wordt extremer. Iedereen heeft afgelopen zomer gezien hoe heftige weersextremen landen over de hele wereld teisterden. Ook Nederland moet zich voorbereiden op steeds zwaardere weersomstandigheden. Betere en eerdere waarschuwingen worden hierdoor steeds belangrijker. Voor het weer van de komende uren en dagen, maar ook voor hoe het klimaat zal blijven veranderen.”

Wil je meer weten of het volledige rapport en ander materiaal lezen?