Logo Klimaatadaptatie Groningen

Klimaat op de agenda: November

Van het Let's Gro Festival tot de UN Climate Change Conference.

In november staat er weer genoeg op de klimaatagenda. In en (ver) buiten Groningen. Met als startschot natuurlijk de Nationale Klimaatweek, maar ook de rest van de maand laat goed van zich horen: van het Let's Gro Festival tot de UN Climate Change Conference. Om inspiratie op te doen of de discussie met elkaar aan te gaan. Om samen tot actie over te gaan of jezelf de vraag te stellen: "Hoe bereid ben jij om je gedrag aan te passen?". We zetten een aantal highlights op een rij.

30 OKT T/M 5 NOV: Nationale Klimaatweek
Een week waarin landelijk extra de spotlight wordt gezet op de boodschap 'Samen voor een beter klimaat'. Welke inspirerende en innovatieve activiteiten vinden er in het hele land al plaats. En welke duurzame stappen kun je als bewoner, gemeente of bedrijf vanaf vandaag ook zetten voor een beter klimaat en bewuster leven? Want dat het samen anders beter moet, en snel, om onze doelstellingen te halen blijkt wel weer uit het onlangs verschenen Klimaat- en Energieverkenning, de KEV, een jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Met als waarschuwing: Nederland ligt niet op koers om alle aangescherpte Europese energiedoelen te halen.

Tip: Speciaal voor de Nationale Klimaatweek organiseren de duurzaamheidsteams van IenW, BZ, JenV, BZK en DUO een filmfestival Kijk Klimaat, met de beste films over duurzaamheid! Met op 31 oktober om 14.00 de film: Onder Het Maaiveld (locatie: DUO Groningen)
Lees meer

T/M 30 NOV: Plant mee
In de grond, je achtertuin, straatplein etc.

En zie het resultaat in de lente! Een landelijk initiatief om samen zoveel mogelijk bomen, struiken, vaste planten en bloembollen in de grond zetten in oktober en november.
Lees meer

Shifting Baselines

T/M 10 DEC: Shifting Baselines
Noorderlicht - Akerk

Hoe bereid ben jij om je gedrag aan te passen? Dat is een van de confronterende vragen die je aanstaren als je kijkt naar de foto's van de expositie Schifting Baselines, dat onderdeel uitmaakt van het jaarlijkse Noorderlicht Internationaal Fotofestival. De beelden van Eddo Hartmann brengen een toekomstvisie tot leven van duurzame gewasrotaties, agroforestry-systemen, precisielandbouw en bodemregeneratie technieken. Hartmann toont het landschap bijna als onwerkelijke filmsets waar de nadruk lijkt te liggen op allerlei technische ontwikkelingen waarmee men schijnbaar controle lijkt te krijgen over diverse natuurlijke processen. Echter, om daadwerkelijk de klimaatverandering aan te pakken, is een andere aanpak vereist die niet alleen technologische vooruitgang omvat, maar ook gedragsveranderingen. Hartmann zet hiermee de spotlight op de bewustwording die nodig is ten behoeve van de impact van onze eigen handelingen en onze bereidheid om ons gedrag (wel of niet) aan te passen.

Check ook zeker nog de andere tentoonstellingen van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival, die dit jaar het thema REGENERATE draagt, in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
Lees meer

2 NOV: Circulair en Biobased Bouwen heeft de toekomst
BuildinG - Campus Groningen

Deze open themabijeenkomst is voor alle ketenpartners en geïnteresseerden die in Groningen aan de slag willen en zijn met dit onderwerp. Met Keynotes van oa. Sebastiaan van de Haar (Gemeente Groningen), Esseline Schieven (Nijestee) en Jurjen van der Meer (De Zwarte Hond) en deelsessies over Urban Mining, de Afvalkathedraal, Het Nieuwe Normaal en het regionale ecosysteem en projecten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Circulair Groningen bij BuildinG, de plek in Groningen waar kennis over duurzame innovaties wordt ontwikkeld, toegepast en gedeeld.
Lees meer

Let's Gro Festival

3 T/M 5 NOV: Let's Gro Festival
O.a. Forum Groningen

Duik (gratis) de toekomst in. Laat je inspireren en informeren en praat vooral ook mee over de plannen voor jouw omgeving en de onderwerpen die bepalend zijn voor Groningen en haar inwoners. Met prikkelende talks, creatieve workshops, indrukwekkende documentaires, wandelingen, een experience room, inspirerende sprekers en nog zoveel meer! Over klimaatadaptatie, maar ook armoede, educatie, de energiecrisis, de toekomst van voedsel en meer. Het festival met een overvolle timetable vindt grotendeels plaats in Forum.
Lees meer

T/M 3 DEC: Wij zijn dieren
Stadsgalerie Groningen

De bijzondere groepstentoonstelling expositie 'Wij zijn dieren' geeft het dier een podium. Als onderdeel van ons leven en inspiratiebron van de deelnemende kunstenaars. Verschillen we eigenlijk wel zoveel van elkaar? Wat kunnen we van hen leren? Met schilderijen van oa Robin D'Arcy Shillcock, Rein Pol en Hinke Posthuma.
Lees meer

4 & 10 NOV: Open Dag
Hanzehogeschool & RUG

Waar zie jij jouw toekomst in?

8 NOV: Regionaal programma
9 NOV: Nationaal Deltacongres
Regio Groningen & Martiniplaza

Tijd om vaart te maken met een veilige en leefbare delta én grenzen stellen. Het thema van de veertiende Nationaal Deltacongres dat dit jaar plaatsvindt in Groningen. Hoe bereiden we ons voor op wateroverlast, droogte en hitte? Hoe kunnen we Nederland veilig, mooi en leefbaar houden én klimaatbestendig maken? En welke grenzen stellen we aan ruimte- en watergebruik? Deze vragen staan centraal op donderdag 9 november in Martiniplaza. Op woensdagmiddag 8 november – de dag vóór het Nationaal Deltacongres – organiseren de partners in de regio een tiental excursies vanuit de thema’s water, veiligheid en klimaatadaptatie. Van het Hunzedal en gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier tot De Brede Groene Dijk en een Klimaat(wandel)route in Groningen. Mooie inspirerende voorbeelden van hoe er samengewerkt wordt aan de wateropgave van de toekomst.
Lees meer

22 NOV: Tweede Kamerverkiezing
Breng ook jouw stem uit! Voor de dieren, het klimaat, het bestrijden van armoede, beter onderwijs, de woningmarkt, bestaansongelijkheid,.. voor dát wat jij belangrijk vindt. Ben je er nog niet uit en vind je het lastig om de juiste kandidaat te kiezen? Dan organiseert o.a. Forum Groningen diverse activiteiten zoals het Verkiezingsdebat op 20 november of een speciale themabijeenkomst op 12 november.

30 NOV - 12 DEC: COP28 UAE
UN Climate Change Conference
Dubai & Online/Media
Een cruciaal moment om de wereld op een duurzamer pad te brengen. COP28 is om verschillende redenen belangrijk, mede ook omdat het de conclusie markeert van de eerste mondiale inventarisatie (Global Stocktake - GST), het belangrijkste mechanisme waarmee de voortgang in het kader van de Overeenkomst van Parijs wordt beoordeeld. Het is duidelijk dat de wereld niet op koers ligt om de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken, maar de hoop is dat regeringen op de COP28 met een plan zullen komen om de klimaatactie te versnellen.
Lees meer

Tips? Mail ze door!

Natuurlijk is er nog veel meer te doen, lezen en zien. In Groningen, online en in de rest van wereld. Heb je tips waarmee we het klimaat op de agenda kunnen zetten? Stuur ze naar ons!