Logo Klimaatadaptatie Groningen

Veertiende Nationaal Deltacongres 2023 in Groningen

9 november in Martiniplaza Groningen

De Deltacommissaris initieert elk jaar het nationaal Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het Nationaal Deltaprogramma. De veertiende editie vindt plaats in Groningen en staat in het teken van 'Vaart maken met een veilige en leefbare delta én grenzen stellen’.

Hoe bereiden we ons voor op wateroverlast, droogte en hitte? Hoe kunnen we Nederland veilig, mooi en leefbaar houden én klimaatbestendig maken? En welke grenzen stellen we aan ruimte- en watergebruik? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Deltacongres 2023 op donderdag 9 november in Martiniplaza. Het belooft voor zo'n 1.500 deelnemers een inspirerende dag te worden met interessante sprekers, inhoudelijke sessies en natuurlijk voldoende gelegenheid voor informele gesprekken. Het plenaire deel en de inhoudelijke sessies zijn tevens via livestream te volgen. In de week voor het event wordt de link op de website gecommuniceerd.

8 nov: Deltacongres excursies in de regio

Op woensdagmiddag 8 november – de dag vóór het Nationaal Deltacongres – organiseren de partners in de regio een tiental excursies vanuit de thema’s water, veiligheid en klimaatadaptatie. In het stedelijk gebied, langs dijken, landelijk gebied en natuurgebieden: van het Hunzedal en gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier tot De Brede Groene Dijk en een Klimaat(wandel)route in Groningen. Provincie, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende organisaties, ondernemers en kennisinstellingen tonen dan mooie inspirerende voorbeelden van hoe er samengewerkt wordt aan de wateropgave van de toekomst.

En het Zonnetje gaat ...?

..dit jaar wellicht naar de F.D. Rooseveltstraat in Groningen! Een bijzonder burgerinitiatief waarbij de bewoners in nauwe samenwerking met o.a. de Gemeente Groningen een versteend plein omgetoverd hebben tot een groene ontmoetingsplek. Waar tegelgrijs voorheen de boventoon voerde, kleurt de straat nu groen voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit. En leerlingen van Terra hebben de straat zelf verrijkt met een bijenhotel.

Het initiatief is genomineerd voor het Zonnetje, een prijs die jaarlijks door de deltacommissaris wordt uitgereikt tijdens het congres. Dit jaar gaat de prijs naar een burgerinitiatief dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen.
Aanvulling 10 nov 2023: Het Zonnetje 2023 is uiteindelijk gewonnen door het project Levend Water

Aanmelden voor het Nationaal Deltacongres kan t/m maandag 30 oktober.