Logo Klimaatadaptatie Groningen

Groningen is een bijzonder bos en samenwerking rijker

Wethouder Mirjam Wijnja en Kinderburgemeester Jorn openen het SuikerBossie

Opening SuikerBossie op het Suikerterrein in Groningen

Groningen is sinds 9 september 2023 een bijzonder bos en samenwerking rijker: het SuikerBossie op het Suikerterrein. Wethouder Mirjam Wijnja van Groen & Klimaatadaptatie en Kinderburgemeester Jorn openden - bemand met schep en plant - het SuikerBossie tijdens het Suikerbrij Festival.

Aanpakken en aanpassen, dat was de reactie van Klimaatdaptatie Groningen, Coöperatie de SuikerBiedt en de bij de Bond van Doorpakkers aangesloten Groencentrum ILEX en Heidenrijk Boomonderhoud op het idee om een stuk asfalt van het Suikerterrein om te toveren tot een prachtig stukje groen, verrijkt met struiken en bloemen. Zo gezegd en in korte tijd samen zo gedaan. Nu nog klein in omvang, maar met grote impact: van retentie van regenwater en zuivering van de lucht tot het verminderen van hittestress.

Nanko Brattinga, Kennis- en Innovatiemakelaar Provincie Groningen: "We staan voor een grote opgave, waar we met z'n allen voor in beweging moet komen. Niet alleen de overheid. In de Provincie Groningen gebeurt al veel in het kader van klimaatadaptatie. Van de ontwikkeling van de Regionale Adaptatie Strategie(RAS) i.s.m. Noord-Drenthe tot het Global Center on Adaption en de Klimaatadaptatie proeftuin bij BuildinG op Zernike. Talrijke partijen - van ondernemers en overheden tot burgers en kennisinstellingen - slaan de handen in elkaar. Het SuikerBossie is hier wederom een mooi voorbeeld van. Er staat nu wellicht nog geen groot bos waar je in kan verdwalen. Maar het is het begin van een mooie nieuwe samenwerking, die uitgroeit en uitnodigt tot meer."

Het SuikerBossie is een initiatief van:
Klimaatadaptatie Groningen
Coöperatie de SuikerBiedt
Bond van Doorpakkers
Groencentrum ILEX
en Heidenrijk Boomonderhoud.

Lees meer over de officiële opening van het SuikerBossie op OOG TV

Klimaatverandering gaat iedereen aan.