Logo Klimaatadaptatie Groningen

't Roegwold: waar oude en nieuwe natuur samenkomen

Van Landbouw naar Land van Water en Veen

't Roegwold is een relatief jong natuurgebied aan de oostzijde van Groningen, met oude natuur én steeds meer nieuwe natuur. Het natuurgebied vormt met ruim 1700 hectare een natuurlijke schakel tussen het Waddengebied en de Drentse en Groningse Natuurgebieden. 't Roegwold maakt onderdeel uit van Groeningen; een strategisch groenproject van grote natuurgebieden waarin overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties samen werken aan een klimaatpositieve regio. Onder het mom van 'Beschermen, Beleven & Benutten' wordt landbouwgrond stap voor stap heringericht tot natuurgebied met oog voor biodiversiteit, waterberging, CO2 vastlegging, klimaatadaptatie en recreatie.

De manier waarop we het landgebruik naar onze hand zetten is in de toekomst niet houdbaar. Het moet anders. 't Roegwold toont dat het kan: door als natuurbeheerders, het Waterschap en boeren beter samen te werken. In goed overleg. Dat gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen; het proces is ruim 20 jaar geleden ingezet en het gebied is nog volop in ontwikkeling. Maar mét resultaat. In samenwerking met Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS) wordt oude natuur aangevuld met nieuwe natuur en worden landbouwgebieden tussen de al bestaande natuurgebieden heringericht. 't Roegwold toont - mede door de wisselende waterstanden - een uniek en zeer gevarieerd, prachtig landschap en weidse uitzichten. Van rietmoerassen en veenplassen tot bossen en graslanden vol kruiden en bijzonder bloemen. Naast grazers als Hereford-koeien, Groninger blaarkoppen en schapen zie je er hazen en libellen, is het een waar vogelparadijs en thuis van de zeldzame waterspitsmuis.

Beppie van der Sluis, boswachter natuurgebied 't Roegwold

Vaak ontgaat de maatschappelijke, klimatologische én economische waarde van een gebied, omdat het zo versnipperd is. Maar als we samenwerken en de natuur de ruimte geven die het nodig heeft, en verdient, gebeuren er mooie dingen en komen bijzonder plekken als 't Roegwold in alle weidsheid en diversiteit tot bloei. Dat is goed voor alles en iedereen. Voor de dieren, voor ons als natuurbeheerders, voor de boeren, voor waterberging en voor alle Groningers die in dit prachtige, ruige natuurgebied de elementen en seizoenen optimaal kunnen ervaren.

Te paard, te voet of met de fiets

Breng beslist eens een bezoek aan dit prachtige, ruige natuurgebied, waar het uitzicht ieder seizoen anders is. Bewandel het 750 meter lange knuppelpad of geniet ’s ochtends vroeg van een adembenemende zonsopkomst met een vogelorkest op de achtergrond. Het gebied kent een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden alsook een ruiterroute en talrijke uitzicht- en uitrustpunten. Speciaal voor 't Roegwold en het Schildmeer hebben ondernemers en Staatsbosbeheer een toeristische Falk recreatie wandel- en fietskaart ontwikkeld. Ook organiseert Staatsbosbeheer regelmatig excursies en activiteiten om dit natuurgebied verder te ontdekken.


't Roegwold is een van de vele inspirerende voorbeelden die toont hoe de Provincie, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende organisaties, ondernemers en kennisinstellingen samen werken vanuit de thema’s water, veiligheid en klimaatadaptatie. De opnames zijn gemaakt tijdens de excursies op 8 november 2023, voorafgaande aan het Nationaal Deltacongres. Naast 't Roegwold kon men o.a. ook het Hunzedal, gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier, De Brede Groene Dijk en het Lauwersmeergebied bewonderen. Lees meer over het Deltacongres >

Images: stills video Dreamaholic

Wil je meer weten over fiets- en wandelroutes, bezienswaardigheden en activiteiten in 't Roegwold?